E-novica ZSSS št. 22/2023 (31. 5. 2023): Javna obravnava predloga Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen

Obveščamo vas, da je na e-Demokraciji od 29. 5. 2023 do 12. 6. 2023 v javni obravnavi predlog  Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen. Komentar lahko oddate do 12. 6. 2023.

Pravilnik je bil pripravljen kot odziv na kampanjo ZSSS in Sindikata delavcev trgovine Slovenije (SDTS) “Tvoj sindikat zahteva omejitev pri ročnem premeščanju bremen”, ki se je začela 14. 6. 2021. V pogajanjih, ki so sledila na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, so sodelovali predstavniki ZSSS in SDTS, delodajalskih organizacij ter strok medicine dela in varnosti pri delu.

Novost, ki jo predlog pravilnika prinaša, je priporočena nemška Metoda ključnih kazalnikov (MKK) za ocenjevanje tveganja nastanka mišično-kostnih obolenj pri ročnem premeščanju bremen. Pilotni projekt je marca 2023 pokazal, da bo prinesla dejanski napredek pri ocenjevanju tveganja v korist ohranjanja zdravja delavcev.

Pomemben del za pravilno uporabo MKK bodo smernice, ki se naj bi objavile istočasno s pravilnikom in ki jih bo pripravila stroka.

Vabljeni k ogledu in komentiranju!

 

Povezava na javno obravnavo 

Povezava na kampanjo ZSSS in SDTS