Prvi odgovori kandidatov za evropske poslance o dopolnitvah evropske zakonodaje na področju varnosti in zdravja pri delu

 

V e-novici 22/2019 za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu smo vas obvestili o spletni anketi, namenjeni slovenskim kandidatom na evropskih volitvah 26. 5. 2019, glede dopolnitev evropske zakonodaje na področju varnosti in zdravja pri delu, za katero se zavzemata ZSSS in Evropska konfederacija sindikatov (ETUC).

Kandidate smo vprašali:

  1. Ocenjuje se, da zaradi poklicnega raka v Sloveniji letno umre 446 ljudi. Poklicnega raka je mogoče preprečiti z mejnimi vrednostmi poklicne izpostavljenosti. Ali boste glasovali za dopolnitev Direktive 2004/37/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu tako, da bo določala evropske zavezujoče mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti za najmanj 50 karcinogenov na delovnih mestih?
  2. Duševne motnje sodijo med najpogostejše vzroke bolniške odsotnosti z dela v Sloveniji. Ali boste glasovali, naj se pripravi povsem nova direktiva o obvladovanju z delom povezanega stresa, ki bo obvezala vse delodajalce, da načrtujejo njegovo prepoznavanje in preprečevanje ter določijo postopke za njegovo obvladovanje?
  3. Mišično-kostna obolenja so najpogostejši razlog bolniške odsotnosti v Sloveniji. Ali boste glasovali, naj se pripravi povsem nova direktiva za obvladovanje z delom povezanih bolečin v hrbtu, kolenu in sklepih prstov ter drugih mišično-kostnih bolečin?
  4. Prometne nezgode v zvezi z delom so eden najpogostejših vzrokov za smrtne nezgode na delu v Sloveniji. Ali boste glasovali, naj se v Evropskem parlamentu začne razprava o preprečevanju z delom povezanih smrtnih prometnih nezgod ter z delom povezanih samomorov s ciljem poiskati nove rešitve do konca mandata novega Evropskega parlamenta in Evropske komisije?
  5. ETUC je evropski socialni partner, ZSSS pa je njegova članica od leta 1999 dalje. Ali boste kot poslanec/poslanka v Evropskem parlamentu upoštevali priporočila ETUC in ZSSS na področju evropske zakonodaje za varnost in zdravje pri delu?

Povezavo na našo spletno anketo smo poslali vsem političnim strankam, ki so za evropske volitve Državni volilni komisiji prijavile svoje liste kandidatov s prošnjo, naj jo posredujejo nosilcem list. Do danes, 8. 5. 2019, je na anketo odgovorila že večina. Vsi so potrdili, da če postanejo evropski poslanec/poslanka, bodo glasovali za vse dopolnitve in upoštevali priporočila ETUC in ZSSS na področju evropske zakonodaje za varnost in zdravje pri delu. Edino Bernard Brščič (Domovinska liga) ne bo glasoval za to, da se pripravi nova direktiva o obvladovanju z delom povezanega stresa. Svoj odgovor je pojasnil takole: »Nismo naklonjeni pretiravanju z reguliranjem. Prepričani smo, da je v interesu delodajalcev, da minimizirajo stres na delovnem mestu in s tem izboljšajo rezultate poslovanja. Za to ne potrebujejo posredovanja EU.

Kandidate smo tudi vprašali, v katero politično skupino v Evropskem parlamentu se bodo v primeru izvolitve vključili. Na koncu ankete pa smo jim dali tudi možnost, da nam sporočijo, kar si želijo. Sporočili so nam (navajamo po vrstnem redu, kakor so njihovi odgovori prihajali):

Ime in priimek kandidataV primeru izvolitve se boste vključili v katero politično skupino v Evropskem parlamentuNam želite še kaj sporočiti?
Igor Šoltes, DESUSALDE: Zavezništvo liberalcev in demokratov za EvropoSrečno in hvala za povabilo! Name lahko vselej računate. dr. Igor Šoltes
dr. Gorazd Pretnar, Zeleni SlovenijeGreens/EFA: Zeleni/Evropska svobodna zvezaMoj osnovni razlog za kandidaturo na volitvah je zmanjšanje rakotvornih snovi in hormonskih motilcev, ne samo pri delu ampak v okolju nasploh.
Patricija Šulin, SDSEPP: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)Pri glasovanjih v Evropskem parlamentu sem v povezavi s področjem trga dela vedno imela v mislih varnost in zdravje delavcev. Tako bo tudi v bodoče.
Alenka Forte, SDSEPP: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)Trenutno kot še aktivna zdravnica specialistka opozarjam že sedaj na visoko stopnjo obolevnosti, suicidov, neizvedenih prev. aktivnosti
Davorin Kopše, SDSEPP: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)Če bom izvoljen kot evropski poslanec, si bom prizadeval za sprejem takšnih ukrepov, ki bodo upoštevali varnost in zdravje delavcev pri delu.
Romana Tomc, SDSEPP: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)Romana Tomc je kot članica odbora za zaposlovanje že do sedaj upoštevala priporočila ETUC in vedno glasovala za zaščito delavcev na delovnem mestu.
Alja Domjan, SDSEPP: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)
Milan Zver, SDSEPP: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)Varnost in zdravje delavcev pri delu se mi zdi izjemno pomembno, zato sem že doslej podpiral ukrepe v smeri izboljšav. Tako bo tudi v bodoče.
Andrej Šiško, Lista Gibanje Zedinjena SlovenijaENF: Evropa narodov in svobodePri prvem odgovoru načeloma ne bomo člani nobene skupine v EU parlamentu, odgovorili pa smo vam tako, da smo označili politično najbližjo skupino.
Bernard Brščič, Domovinska ligaENF: Evropa narodov in svobode
Tanja Fajon, Matjaž Nemec, Dominika Švarc Pipan, Milan Brglez, Neva Grašič, Franc Hočevar, Ljubica Jelušič, Aleksander Jevšek,
Socialni demokrati
S&D: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentuSe veselimo sodelovanja.
Luka Mesec, LevicaGUE/NGL: Evropska združena levica – Zelena nordijska levica

 

V imenu strokovne službe ZSSS za varnost in zdravje pri delu hvala vsem kandidatom za izpolnitev ankete!

Vas, delavske zaupnike in zaupnice za varnost in zdravje pri delu pa vabimo, da se udeležite evropskih volitev 26. 5. 2019 in na njih svoj glas daste tistemu kandidatu, ki vas najbolj prepriča.

Anketa je še vedno odprta in bo potekala do 19. 5. 2019. O morebitnih naknadnih odgovorih ostalih kandidatov bomo še poročali.