E-novica ZSSS št. 18/2022 (28. 4. 2022): Manifest za nič smrti, povezanih z delom

Od leta 1996 sindikati na vseh celinah na 28. april obeležujejo “Mednarodni delavski spominski dan” na delavce, ubite in poškodovane na delovnem mestu. Tej tradiciji se je od leta 2003 pridružila tudi Mednarodna organizacija dela (ILO) s svojim Svetovnim dnevom varnosti in zdravja pri delu.

Ker je danes pomemben dan z varnost in zdravje pri delu, vam bomo poslali kar dve e-novici. Prva je ta, druga pa bodo sporočila ZSSS ob 28. aprilu 2022.

Evropska konfederacija sindikatov (ETUC) je 28. aprila 2022 javnosti posredovala svoj “Manifest za nič smrti, povezanih z delom“. V naslednjem letu bo z njim podpirala iniciative na evropski in nacionalni ravni za dosego cilja iz Strateškega okvira EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2021–2027do 2030 nič smrti, povezanih z delom.

Claes-Mikael Stahl, namestnik generalnega sekretarja ETUC je ob objavi manifesta opozoril na napovedi analize ETUC, da je med letoma 2020 in 2029 pričakovati še dodatnih  27.041 smrtnih nezgod pri delu, ki bi jih bilo mogoče preprečiti. Analiza je pokazala še, da smemo ob nespremenjenih trendih pričakovati konec umiranja na delovnih mestih v EU šele leta 2055. Če pa bodo EU voditelji predpisali več usposabljanja za varno delo in več inšpekcijskega nadzora, se bodo trendi pospešili in umiranja bo lahko konec že  najkasneje 2030.

ETUC poziva voditelje EU tudi, da se poleg z nezgodami na delovnem mestu spoprimejo tudi s poklicnim rakom, ki letno terja življenje več kot 100.000 ljudi, ter hkrati storijo kaj še za zaščito delavcev pred vse pogostejšimi ekstremnimi vremenskimi pojavi, povzročenimi s podnebnimi spremembami.

Iz manifesta: “Evropsko unijo, vlade držav članic in delodajalce pozivamo, naj se resnično zavežejo in ustrezno ukrepajo, da se doseže nič smrti, povezanih z delom. Bolj kot besede bodo pomembna dejanja Evrope.”

ETUC je k podpisu manifesta povabil ne le vodje evropskih sindikatov ampak tudi poslance Evropskega parlamenta, ministre v državah članicah, nekatere evropske poklicne organizacije na področju zdravja ter urednike publikacij na področju varnosti in zdravja pri delu.

Iz Slovenije so se pod manifest podpisali in s tem izrazili svojo družbeno angažiranost (zaporedna številka na seznamu podpisanih – glej tekst v ang. ali fran. originalu):

27.  Lidija Jerkič, predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije,
55.  Dr. Maja Metelko, odgovorna urednica slovenske strokovne revije Delo in varnost (izhaja že 65 let)
68.   Izr. prof. dr. Simon Schnabl, predstojnik Katedre za poklicno, procesno in požarno varnost na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani,Predsednica ZSSS Lidija Jerkič je manifest posredovala Vladi RS in jo pozvala, naj sledi pozivom manifesta, ter ukrepa za sprejem predpisov za prevencijo nezgod pri delu in poklicnih bolezni ter okrepi inšpekcijski nadzor njihovega izvajanja, da bo tudi v Sloveniji do leta 2030 dosežen strateški cilj EU »nič smrti, povezanih z delom«.

Manifest v slovenščini (prevod ZSSS) na tej povezavi
ZSSS spletna stran kampanje Nič smrti pri delu na tej povezavi

Poziv predsednice ZSSS Lidiji Jerkič Vladi RS k ukrepanju v skladu z manifestom na tej povezavi
Prevod celotne izjave Claes-Mikael Stahl na na tej povezavi

Manifest v angleščini (original) na tej povezavi
Manifest v francoščini (original) na tej povezavi

Napovedi števila smrtnih nezgod za EU in izbrane države na tej povezavi

________________________________________________

Dodatno:

34/2022 e-novica ZSSS (7. 7. 2022): Peticija ETUC “Delo ne sme ubijati – zahteva za nič smrti pri delu”

Kampanja “Nič smrti pri delu”