DOMOV        ZSSS        SINDEKS

Novi pravilniki za več varnosti in zdravja pri delu

 

Leto 2020 začenjamo z dobro novico: decembra 2019 so v Uradnih listih št. 77 in 78 izšli štirje pravilniki, ki so nadomestili ali dopolnili dosedanje na področju varnosti in zdravja pri delu. Veljati bodo začeli v prvi polovici januarja 2020:

  1. Pravilnik o spremembah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
  2. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim  ali mutagenim snovem
  3. Pravilnik o stalnem strokovnem usposabljanju  na področju varnosti in zdravja pri delu
  4. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih,  ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec  za varnost pri delu

Ti štirje pravilniki so bili v letu 2019 predmet posvetovanj in socialnega dialoga med ministrstvom za delo ter socialnimi partnerji. Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu je pri tem kar uspešno zastopala interese slovenskih delavcev in uveljavljala skupne cilje evropskih sindikatov, dogovorjene v Evropski konfederaciji sindikatov (ETUC). Ker pa realno ni mogoče čez noč uresničiti vseh ciljev, nas veseli vsaj dogovor z ministrstvom, da nekatera za nas pomembna preostala odprta vprašanja pridejo na vrsto že v letu 2020.

Posebej pomembno se nam zdi, da smo tudi v Sloveniji končno začeli s prenovo zastarelih mejnih vrednosti poklicne izpostavljenosti nevarnim kemikalijam, saj so prav te najučinkovitejši ukrep za preprečevanje poklicnega raka in številnih preostalih poklicnih bolezni, ki jih te povzročajo. Prvi korak v to smer se je zgodil že decembra 2018 s sprejetjem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu. Tokrat pa se veselimo novosti pri preprečevanju poklicnega raka, ki ga povzročajo najrazličnejši karcinogeni in mutageni. SEVEDA PA NOVE MEJNE VREDNOSTI NE BODO PRINESLE IZBOLJŠANJA, ČE NE BODO SPOŠTOVANE NA DELOVNIH MESTIH. INŠPEKCIJA DELA V LETU OBIŠČE ZGOLJ 3 % DELODAJALCEV, ZATO NAJ DELAVSKI ZAUPNIKI ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU PRI STROKOVNIH SLUŽBAH PREVERIJO, ALI SE PRI VAS UPORABLJAJO TE NEVARNE KEMIKALIJE IN ALI SE NOVE MEJNE VREDNOSTI UVELJAVLJAJO.

Veseli nas tudi, da odslej pravilniki prinašajo tudi novosti za obvezno posodabljanje znanja delodajalčevih strokovnih delavcev za varnost pri delu. Cilji stalnega strokovnega usposabljanja strokovnih delavcev so namreč nenehno izpopolnjevanje ter razvoj znanja in kompetentnosti za izvajanje strokovnih nalog in prenosa dobrih praks na področju varnosti in zdravja pri delu ter izboljšanje kakovosti storitev na področju varnosti in zdravja pri delu, podpiranje profesionalnega in strokovnega razvoja strokovnih delavcev na področju varnosti in zdravja pri delu ter spodbujanje vseživljenjskega učenja za delo. Po novem k temu ne bodo zavezani le strokovni delavci, zaposleni v zunanjih strokovnih službah pravnih oseb ali samostojnim podjetnikom posameznikom ampak tudi delodajalčeve notranje strokovne službe. Notranji strokovni delavec se bo namreč moral v treh mesecih po imenovanju ter nato vsaj enkrat letno udeležiti programa usposabljanja v skladu s predpisi, ki urejajo stalno strokovno usposabljanje strokovnih delavcev. Za to smo se zavzemali tudi mi! Čas bo pokazal pravo vrednost te na videz majhne novosti.

Srečno in varno v 2020!

 

Loading...