E-novica ZSSS št. 49/2023 (21. 11. 2023): Objavljeni rezultati evropske ankete o najpogostejših vzrokih za poklicnega raka

 

 

 

 

 

 

 

 

Nova anketa EU OSHA kaže, da izpostavljenosti ultravijoličnemu (UV) sevanju in emisijam izpušnih plinov dizelskih motorjev predstavljata najpogostejši tveganji za razvoj raka na delovnih mestih v Evropi.

 

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU OSHA) je 20. 11. 2023 objavila prve ugotovitve ankete o izpostavljenosti delavcev dejavnikom tveganja za razvoj raka v Evropi, ki je bila izvedena med več tisoč delavci v šestih državah članicah EU, da bi pridobili natančne podatke, ki lahko prispevajo k preprečevanju poklicnega raka. Na vprašalnik, ki je pokazal, na katerih delovnih mestih so znani karcinogeni, je odgovorilo 24.402 delavcev v Nemčiji, Irski, Španiji, Franciji, Madžarski in Finski. Njihovi odgovori so reprezentativni za vse države EU – torej tudi za Slovenijo.

Zaradi rakotvornih snovi, ki povzročajo poklicnega raka, letno v EU umre  100 000 ljudi. Anketa EU OSHA o izpostavljenosti delavcev je bila pripravljena za oceno verjetne izpostavljenosti delavcev 24 znanim dejavnikom tveganja za razvoj raka, ki vključujejo industrijske kemikalije, snovi, ki nastanejo v postopku, zmesi in fizične dejavnike tveganja.

Najpogostejše ugotovljene verjetne poklicne izpostavljenosti so bile sončno ultravijolično (UV) sevanje, emisije izpušnih plinov iz dizelskih motorjev, benzen, vdihljiv kristalinični silicijev dioksid (RCS) in formaldehid. V anketo so bili vključeni tudi delavci, ki so bili v zadnjem delovnem tednu pred anketo večkrat izpostavljeni dejavnikom tveganja, kar pomeni izpostavljenost vsaj dvema dejavnikoma tveganja za razvoj raka, ki se ne pojavita nujno sočasno ali v istem delovnem procesu. Podatki kažejo, da je bilo več kot 60 % delavcev v rudarstvu, kamnolomstvu in gradbeništvu večkrat izpostavljenih dejavnikom tveganja za razvoj raka.

Novica o rezultatih ankete EU OSHA o karcinogenih na delovnih mestih v slovenščini na tej povezavi

Med prvimi se je na rezultate ankete odzvala tudi Evropska konfederacija sindikatov (ETUC). Opozorila je, da so UV žarki najpogostejši  karcinogen na delovnih mestih na prostem. Poziva zato oblikovalce EU politike, naj dopolnijo evropsko zakonodajo, da bo pred kožnim rakom zaradi UV žarkov zaščitila delavce, ki delajo na prostem.

Poziv ETUC v slovenščini na tej povezavi