E-novica ZSSS št. 33/2022 (1. 7. 2022): Okvirni sporazum evropskih socialnih partnerjev o digitalizaciji

Digitalna tehnologija spreminja svet dela. Omogoča delo na daljavo. Spreminja vsebino dela, delovne odnose, delovne razmere in organizacijo dela. Priča smo koreniti preobrazbi podjetij in ostalih delovnih organizacij. Njihovo preživetje v prihodnosti bo odvisno od digitalne pismenosti zaposlenih. Koristi  niso samodejne, zato je treba prilagoditi trge dela, izobraževanje in usposabljanje ter sisteme socialne varnosti, da bo prehod v obojestransko korist delodajalcev in delavcev.

Evropski socialni partnerji tako na strani sindikatov (ETUC) kot delodajalcev (BUSINESSEUROPE, SME UNITED in CEEP) so junija 2020 sklenili Okvirni evropski sporazum o digitalizaciji. Prevedli smo ga v slovenščino, saj tudi slovenskim delavcem in delodajalcem prinaša koristne smernice za načrtovanje pridobivanja digitalnih veščin zaposlenih. Glavni cilj sporazuma je ozaveščanje, kako z ustreznimi veščinami usposobiti našo sedanjo in prihodnjo delovno silo ter podjetja, da bodo lahko izkoristili priložnosti in se spopadli z izzivi digitalne preobrazbe v svetu dela. Opozarja na umetno inteligenco učečih se strojev in zato predlaga načelo “odloča človek in ne stroj”. Prinaša smernice, kako zaščititi človeško dostojanstvo pred vdorom v zasebnost zaradi nadziranja z digitalno tehnologijo. Vse to lahko še kako vpliva na psihosocialne obremenitve pri delu.

Za začetek je dobro vedeti, kaj sploh so digitalne veščine. Veščina je lastnost oziroma značilnost veščega. Vešč pa je tisti, ki zna dobro in praktično opraviti/opravljati kako dejavnost. Veščina je torej hkrati znanje in spretnost, kako v praksi dobro opraviti nalogo. Digitalne veščine pa so sposobnost iskanja, ocenjevanja, uporabe, deljenja in ustvarjanja vsebin z uporabo digitalnih naprav, kot so računalniki in pametni telefoni, ter s pomočjo interneta. Digitalna pismenost je sposobnost uporabe informacijskih in komunikacijskih tehnologij za iskanje, vrednotenje, ustvarjanje in sporočanje informacij, ki zahteva tako kognitivne kot tehnične veščine. Vrzel oziroma manko v digitalnih veščinah pomeni, da je premalo ljudi z ustreznimi digitalnimi veščinami, ki bi omogočili preobrazbo podjetij zdaj in v prihodnosti.

Okvirni sporazum evropskih socialnih partnerjev o digitalizaciji na tej povezavi

__________________________________________

Dodatno:

21/2023 e-novica ZSSS (23. 5. 2023): Evropsko leto veščin 9. maj 2023 – 9. maj 2024