E-novica ZSSS št. 53/2021 (27. 9. 2021): Osnutek dopolnitev Pravilnika o ročnem premeščanju bremen

Kot smo vas obvestili v e-novicah ZSSS za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu št. 33/2021 in 41/2021, sta ZSSS in Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS) 14. junija 2021 na ministrstvo za delo naslovila poziv k posodobitvi Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen iz leta 2005. Istočasno se je začela njuna kampanja “Tvoj sindikat zahteva omejitev ročnega premeščanja bremen“, da bi pravilnik predpisal med drugim največje mase, ki jih delavec oziroma delavka smeta dvigniti na enkrat, v delovnem dnevu in v delovnem tednu. Pozvala sta k dodatnim omejitvam za nosečnice, starejše, mlade in invalide. ZSSS in SDTS predlagata tudi, da pravilnik predpiše še druge ukrepe za zaščito zdravja delavcev, ki ročno premeščajo bremena, kot npr. kdaj naj bo obvezno delo v timu oziroma v paru in uporaba tehničnih pripomočkov ter obvezne sestavine ocenjevanja tveganja in usposabljanja za varno premeščanje.

Ministrstvo se je odzvalo in 27. septembra 2021 na 14. seji svojega posvetovalnega Sveta za varnost in zdravje pri delu socialnim partnerjem ter stroki medicine dela in tehniške varnosti predstavilo svoj osnutek sprememb in dopolnitev pravilnika, ki upoštevajo tudi predloge ZSSS in SDTS. Spremembe je sooblikoval še Inšpektorat RS za delo. Predstavniki stroke so v razpravi podprli osnutek, a predlagali prehodno obdobje za postopno uveljavitev sprememb pravilnika. Ministrstvo do 7. oktobra 2021 od članov Sveta pričakuje  še pisne predloge za izboljšavo osnutka. O posodabljanju pravilnika vas bomo še naprej sproti obveščali.

Osnutek MDDSZ sprememb in dopolnitev pravilnika na tej povezavi
Predlog ZSSS in SDTS iz junija 2021 na tej povezavi
Spletna stran kampanje “Tvoj sindikat zahteva omejitev ročnega premeščanja bremen” na tej povezavi