E-novica ZSSS št. 25/2022 (4. 6. 2022): Po 1. 9. 2022 digitaliziran obrazec prijave nezgode pri delu

Obveščamo vas, da bo po 1. 9. 2022 uvedena elektronska Prijava nezgode in poškodbe pri delu (ePrijava NPD), ki so jo skupaj pripravili Ministrstvo za javno upravo (MJU), Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), Inšpektorat RS za delo (IRSD) ter Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Nadomestila bo papirni obrazec – Prijava nezgode/poškodbe pri delu (obrazec ER-8).

To je prva uradna najava novega digitaliziranega obrazca, ki je 2. 6. 2022 prišla iz ZZZS in je seveda zato namenjena predvsem informiranju izvajalcev zdravstvenih storitev. Na najavo IRSD bo očitno treba še počakati.

Iz Navodila ZZZS z dne 2. 6. 2022: “ePrijava NPD se uvede s 1. 9. 2022. Z uvedbo ePrijave NPD se digitalizira postopek prijave poškodbe pri delu tako s strani delodajalcev kot s strani izbranih osebnih zdravnikov in na ta način poenostavlja in skrajšuje postopke prijave nezgode in poškodbe pri delu, zagotavlja večjo točnost in ažurnost podatkov, lažji dostop do podatkov, zagotavlja prihranke in razbremenitve pri delodajalcih, zavarovanih osebah, ZZZS, IRSD, NIJZ ter izvajalcih zdravstvenih storitev. V primeru poškodbe pri delu delodajalec takoj oziroma v najkrajšem možnem času elektronsko prijavi nezgodo in poškodbo pri delu tako, da v sistemu SPOT izpolni in elektronsko podpiše splošni del obrazca – ePrijava NPD.”

Naš komentar: Končno! Država namreč prav na področju varnosti in zdravja pri delu zamuja z digitalizacijo, kar še kako škodi učinkovitosti njene politike. Naj bo to njen korak v digitalizacijo, ki naj mu čim prej sledijo naslednji!

Pojasnilo o razliki med nezgodo pri delu in poškodbo pri delu: V skladu s 3. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu je (ZVZD-1) je nezgoda pri delu nepredviden oziroma nepričakovan dogodek na delovnem mestu ali v delovnem okolju, ki se zgodi v času opravljanja dela ali izvira iz dela, in ki povzroči poškodbo delavca. Poškodba pri delu pa je (na kratko) v skladu s 66. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) tudi poškodba na službeni poti ali dodatno na redni poti od stanovanja do delovnega mesta ali nazaj, če prevoz organizira delodajalec.

 

Novi obrazec Prijave nezgode/poškodbe pri delu na tej povezavi

Navodila za izpolnjevanje novega obrazca Prijave nezgode in poškodbe pri delu (NPD) na tej povezavi

 

Več o še veljavni prijavi nezgode pri delu na spletni strani IRSD na tej povezavi

Obrazec še veljavnega Obveznega navodila in obrazca za prijavo prijave nezgode pri delu na tej povezavi

_____________________________________________________

Dodatno:

Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe pri delu (pisrs.si), v Uradnem listu RS julija 2022