E-novica ZSSS št. 47/2023 (8. 11. 2023): Pobuda ZSSS za ratifikacijo konvencije MOD št. 191 o varnem in zdravem delovnem okolju, 2023

Plakat ILO, ki opozarja, da je varno in zdravo delovno okolje temeljna delavska pravica.

Obveščamo vas, da je Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) 8. 11. 2023 na Vlado Republike Slovenije naslovila pobudo za ratifikacijo konvencije MOD št. 191 o varnem in zdravem delovnem okolju (posledične spremembe), sprejete junija 2023 na 111. zasedanju Mednarodne konference dela. Za sprejem so glasovali tudi vsi slovenski predstavniki vlade, delodajalcev in sindikatov.

Konvencija MOD št. 191 namreč prinaša uskladitev petnajstih instrumentov MOD (sedmih konvencij, enega protokola ter sedmih priporočil) z Resolucijo o vključitvi varnega in zdravega delovnega okolja v okvir MOD temeljnih načel in pravic pri delu, sprejeto junija 2022 na 110. zasedanju Mednarodne konference dela. O tem smo vas lani seznanili v naši e-novici št. 27/2022. Z isto resolucijo sta bili leta 2022 na veljaven seznam osmih temeljnih konvencij MOD (št. 87, 98, 29, 105, 138, 182, 100 in 111) dodani tudi konvenciji MOD št. 155 in št. 187. Namen konvencije MOD št. 191 je posodobitev tistih določb ali odstavkov preambul petnajstih instrumentov MOD, ki se nanašajo na prve štiri kategorije temeljnih načel in pravic pri delu oziroma na prvih osem temeljnih konvencij MOD.

Kljub temu, da je torej revizija omenjenih instrumentov MOD tehnične oz. formalne narave in namenjena ohranitvi jasnosti in skladnosti sklopa mednarodnih standardov dela, pa je po mnenju ZSSS pomembna tako zaradi pomena vključitve varnega in zdravega delovnega okolja v okvir MOD temeljnih načel in pravic pri delu kot tudi zaradi mednarodne solidarnosti pri uveljavljanju teh načel. Za začetek veljavnosti konvencije št. 191 sta namreč potrebni vsaj dve ratifikaciji držav članic Mednarodne organizacije dela – MOD.

Glej pobudo ZSSS za ratifikacijo na tej povezavi!


Dodatno:

Konvencija št. 191 o spremembah standardov zaradi priznanja varnega in zdravega delovnega okolja za temeljno načelo, ki jo je sprejela konferenca na svojem 111. zasedanju, Ženeva, 12. junij 2023, neuradni prevod

Odgovor Vlade RS na pobudo, 8. 11. 2023

Minister za delo sprejel pobudo za ratifikacijo, MDDSZ začelo aktivnosti za ratifikacijo, 13. 12. 2023