E-novica ZSSS 2/2022 (18. 1. 2022): Poklicno zavarovanje – objavljeni rezultati projekta PREMIK

V e-novici 18/2021 smo vas prvič obvestili o projektu PREMIK, ki bo v skladu z ZPIZ-2 ena od strokovnih podlag za revizijo seznama delovnih mest s poklicnim zavarovanjem. Kot je znano, je poklicno zavarovanje po letu 2012 nadomestilo dotedanjo tako imenovano beneficirano delovno dobo na delovnih mestih z najtežjimi delovnimi razmerami. Tokrat vas obveščamo, da so končno objavljeni rezultati projekta PREMIK z analizo zdravja 12 poklicnih skupin s poklicnim zavarovanjem in strokovne smernice medicine dela za ugotavljanje zdravstvenih posledic obremenitev delavcev. Po novem naj bi se poklicno zavarovanje priznavalo predvsem le na tistih delovnih mestih, kjer medicina dela po določeni delovni dobi zazna nadpovprečne poškodbe zdravja. Zaradi tega bi lahko prišlo do odvzema poklicnega zavarovanja v nekaterih dosedanjih poklicih in uvedba v povsem novih.

Projekt PREMIK je po pogodbi z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izvedel Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa iz Ljubljane (KIMPDŠ), ki je svoj projekt na svoji spletni strani predstavil z naslednjimi besedami: “Namen projekta PREMIK – »POKLICNO ZAVAROVANJE – Razvoj Enotnega Modela zdravstvene analize glede na Izpostavljenost in Kategorijo delovnega mesta« je bil posodobiti seznam / šifrant delovnih mest, za katere velja zavarovalna doba s povečanjem ter vzpostaviti novejšo različico seznama delovnih mest, kjer je delo posebej težko in za zdravje škodljivo oziroma kjer delavci zaradi narave in teže dela po določenih letih starosti ne morejo več uspešno opravljati svojega dela (poklicne dejavnosti) ter tako pripraviti strokovne podlage za odločevalce (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) pri vzpostavitvi bolj uravnoteženega sistema poklicnega zavarovanja. Predlagani projekt predstavlja sistemski pristop k reševanju problematike poklicnega zavarovanja v Sloveniji, ki trenutno temelji na »zastarelem« in neažurnem šifrantu delovnih mest, za katere velja zavarovalna doba s povečanjem, saj so vanj umeščena nekatera delovna mesta, ki ne obstajajo več, ali pa je na nekaterih mestih prišlo do takih sprememb, da zdravje delavcev na teh delovnih mestih ni več tako močno ogroženo oz. je stopnja obremenjenosti za zdravje nižja zaradi modernizacije / sprememb načinov, postopkov dela.”

Rezultati projekta PREMIK na naslednjih povezavah:

https://www.kimdps.si/novice/publikacije-o-zdravju-12-skupin-delavcev-s-poklicnim-zavarovanjem

https://www.kimdps.si/raziskovalni-projekti/projekt-premik-analiza-zdravja-12-skupin-delavcev-s-poklicnim-zavarovanjem

Vabljeni k ogledu in komentarju!