E-novica ZSSS 9/2022 (3. 3. 2022): Poročilo IPCC o podnebnih spremembah 2022: Učinki, prilagajanje, ranljivost 

Medvladni forum za podnebne spremembe (IPCC) je znanstveno in medvladno telo pod okriljem Združenih narodov. Zagotavlja kvalitetno, objektivno in znanstveno podlago za opazovanje podnebnih sprememb in njihovih političnih in ekonomskih učinkov.

Tokrat vam posredujemo povezavo na šesto poročilo IPCC o podnebnih spremembah 2022: Učinki, prilagajanje, ranljivost. Posreduje nam doslej najbolj alarmantno sliko podnebnih sprememb. Opozarja, da so že bile prestopljene meje, kjer se začne nepopravljiva škoda. Da je edina rešitev ukrepanje zdaj in da je zabloda čakanje na nekakšne tehnične rešitve, ki bodo vse popravile. Poročilo kaže, da zaradi podnebnih sprememb že trpijo nekatere najbolj revne in ranljive skupnosti.

Sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je izjavil: “Poročilo je zemljevid človeškega trpljenja. Dejstva so neovrgljiva. To izmikanje ukrepanju je zločin. Največji svetovni onesnaževalci uničujejo naš edini dom.”

Svetovno gospodarstvo, vsaka država in vsako podjetje mora pravočasno investirati v svojo zmožnost soočenja s prihajajočimi podnebnimi spremembami.

Januarja 2022 je bila na dnevnem redu Državnega zbora RS prva obravnava predloga Zakona o varstvu okolja (ZVO-2). Glej na tej povezavi

Poročilo IPCC 2022 (v angleščini) na tej povezavi

Stališča ZSSS, 2019 “Sindikati in podnebne spremembe” na tej povezavi