Novica ZSSS št. 38/2021 (29. 6. 2021): Poročilo o delu Inšpektorata RS za delo za leto 2020

Posredujemo vam Poročilo o delu Inšpektorata RS za delo za leto 2020. V njem najdete poglavje št. 3 o inšpekcijskem nadzoru na področju varnosti in zdravja pri delu. Seveda je bilo to leto epidemije COVID-19, kar je močno vplivalo na izvajanje delovnega procesa delodajalcev. Inšpektorji s področja varnosti in zdravja pri delu so opravili 7.016 inšpekcijskih nadzorov.

V letu 2020 je IRSD s področja varnosti in zdravja pri delu prejel 2.043 prijav. Velika večina se je nanašala na opredeljevanje in izvajanje ukrepov preprečevanja širjenja novega koronavirusa v delovnem okolju delodajalca in deloma tudi v bivalnem okolju, prav tako pa so prijavitelji opozarjali na neustrezne delovne pogoje ter na kršitve pri zagotavljanju zdravstvenih pregledov in usposabljanju delavcev za varno delo.

V letu 2020 je IRSD ugotovil 2501 kršitev v zvezi z oceno tveganja – od tega 8 % glede posvetovanja z delavci! Največ (58,2 %) pa je bilo kršitev glede vsebine ocene tveganja! Kar 919 kršitev je bilo, ker delodajalec ni ustrezno usposobljal delavcev za varno delo.

IRSD opozarja: Obsegi opravljenih zdravstvenih pregledov pogosto ne ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu na delovnih mestih ali v delovnih okoljih. Zelo redko se izvajajo zdravstveni pregledi glede posebnih zdravstvenih zahtev, tudi zato, ker so v izjavi o varnosti z oceno tveganja zelo redko določene. Tudi dijakom in študentom delodajalci pogosto ne zagotavljajo preventivnih zdravstvenih pregledov, kar prav tako velja v primerih, ko opravljajo, čeprav samo občasno, nevarnejša dela.

Vabljeni k branju poročila na tej povezavi!