E-novica ZSSS št. 9 (6. 3. 2020): Posvetovanja ECHA o mejnih vrednostih za poklicno izpostavljenost azbestu in kadmiju

Obveščamo vas, da bo pri Evropski agenciji za kemikalije (ECHA) do 2. 6. 2020 potekalo javno posvetovanje o mejnih vrednostih poklicne izpostavljenosti azbestu in kadmiju ter kadmijevim neorganskim zmesem na delovnih mestih. V okviru posvetovanja želi ECHA pridobiti informacije o izpostavljenosti, učinkih na zdravje zaposlenih, toksikologiji, epidemiologiji in načinih ukrepanja. V zvezi s kadmijem in njegovimi neorganskimi zmesmi želi ECHA pridobiti tudi informacije o vseh načinih, na katere se uporabljajo pri različnih delodajalcih. Dobrodošle bodo tudi kakršnekoli druge relevantne informacije.  ECHA bo na podlagi pridobljenih informacij nato zasnovala znanstveno poročilo s priporočili o mejnih vrednostih na evropskih delovnih mestih. Poročilo je naročila Evropska komisija, ki želi preveriti zadostnost trenutno predpisane evropske mejne vrednosti za azbest na podlagi direktive 2009/148/ES (0,1 vlakna na cm3 v 8 urah). Po mnenju evropskih sindikatov je ta evropska mejna vrednost prenizka, saj ima veliko članic EU predpisano na nacionalni ravni ostrejšo. Slovenska pa je še vedno enaka evropski. Evropska komisija pa je tudi naročila pri ECHA poročilo, ki bo podlaga za novo mejno vrednost biološki monitoring za kadmij in njegove neorganske zmesi.

V različnih državah EU veljajo različne mejne vrednosti. Ker se azbest in kadmij oziroma njegove neorganske snovi pojavljajo tudi na delovnih mestih v Sloveniji, je prav, da v takem javnem posvetovanju sodelujejo tudi vsi tisti iz Slovenije, ki lahko prispevajo dragocene informacije na podlagi lastnih spoznanj. Opozorite jih na javno posvetovanje! V javnem posvetovanju ECHA lahko sodelujejo na tej povezavi. Nove mejne vrednosti, določene na podlagi najnovejših znanstvenih spoznanj, bi rešile tisoče življenj. Tudi pri nas v Sloveniji!

O izjemno resnih poklicnih boleznih, ki jih povzročata azbest in kadmij ter kadmijeve neorganske zmesi si lahko preberete v publikaciji ZSSS IZBRANE/POMEMBNEJŠE POKLICNE BOLEZNI, ki jo najdete v meniju KNJIŽNICA na tej spletni strani. Kljub prepovedi azbestne proizvodnje pred vsaj dvema desetletjema zaradi dolgih latentnih dob v EU vsako leto še vedno umre zaradi azbesta na desettisoče ljudi. Azbest pa še vedno na novo ogroža vse, ki sodelujejo pri gradbenih posegih, zaradi katerih se v zrak sproščajo smrtonosna azbestna vlakna.