E-novica ZSSS št. 15 (19. 3. 2020): Poziv ZSSS k aktivni vlogi medicine dela v času epidemije

 

Obveščamo vas o pozivu predsednice ZSSS Lidije Jerkič k aktivni vlogi izvajalcev medicine dela v času epidemije COVID 19, ki je bil posredovan sredstvom javnega obveščanja, Kliničnemu inštitutu za medicino dela, prometa in športa,  Združenju za medicino dela, prometa in športa pri Slovenskem zdravniškem društvu ter Razširjenemu strokovnemu kolegiju za medicino dela, prometa in športa pri Ministrstvu za zdravje. Predsednica v njem med drugim poziva izvajalce medicine dela, naj upoštevajo opozorila delavcev samih in se o tem posvetujejo z delavskimi zaupniki za varnost in zdravje pri delu.

Tudi Inšpektorat RS za delo v svojem današnjem javnem sporočilu, da uvaja poostren nadzor izvajanja ukrepov za preprečevanja širjenja koronavirusa na delovnih mestih, poziva, da naj zdravstvena stroka še konkretneje opredeli dodatne ukrepe za primere, ko splošni ukrepi niso več zadostni oziroma jih delodajalci zaradi specifike delovnega procesa ne morejo uvesti.

Poziv predsednice ZSSS najdete na tej povezavi.

Obvestilo IRSD o poostrenem nadzoru na tej povezavi.