E-novica ZSSS št. 1/2024 (3. 1. 2024): Praktične smernice za ocenjevanje tveganj telesnih obremenitev po metodah ključnih kazalnikov

Obveščamo vas, da so bile 27. 12. 2023 na na osrednjem državnem portalu v skladu s 6. členom novega Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen objavljene Praktične smernice za ocenjevanje tveganj telesnih obremenitev po metodah ključnih kazalnikov.

Pobuda za novi pravilnik je bila kampanja ZSSS in SDTS “Tvoj sindikat zahteva omejitev ročnega premeščanja bremen“.

Kot smo vas obvestili v naši e-novici št. 32/2023, je bil novi pravilnik 2. 8. 2023 objavljen v Uradnem listu RS št. 84/2023. Začel je veljati 17. 8. 2023, uporabljati pa se ga bo začelo 1. avgusta 2024 oziroma okroglo leto kasneje. Enoletno prehodno obdobje je namenjeno usposabljanju strokovnih služb delodajalcev o številnih novostih, ki jih pravilnik prinaša. Pričakuje se, da novi pravilnik  prinaša učinkovitejšo preventivo mišično-kostnih obolenj na slovenskih delovnih mestih, saj temelji na nemški metodi iz leta 2019, ki se je v kratkih štirih letih baje že uveljavila v večini EU.

Konec leta 2023 objavljene praktične smernice so zadnji še manjkajoči element novega pravilnika. Pripravil jih je Janez Fabijan iz Zbornice varnosti in zdravja pri delu na podlagi tesnega sodelovanja z nemškim Zveznim inštitutom za varnost in zdravje pri delu (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin – BAuA).

Pričakuje se, da bo v prehodnem obdobju do 1. avgusta 2024 večina slovenskih delodajalcev na novo ocenila tveganje za nastanek kostno-mišičnih obolenj in posledično na novo določila preventivne ukrepe. Delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu zato priporočamo, da se seznanijo s smernicami in torej s pravilno izvedbo novega pravilnika.

Povezava do praktičnih smernic: https://www.gov.si/novice/2023-12-27-prakticne-smernice-za-ocenjevanje-tveganj-telesnih-obremenitev-po-metodah-kljucnih-kazalnikov/


Dodatno:

Elektronski obrazci za lažjo uporabo Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen.