E-novica ZSSS št. 23/2023 (2. 6. 2023): Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen 23. 6. 2023 na ESS

Kot smo poročali v e-novici št. 22/2023 na e-Demokraciji poteka javna obravnava predloga Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen, na katerega lahko oddamo komentar do najdlje 12. 6. 2023.

Ključna novost, ki jo pravilnik prinaša, je priporočena nemška metoda ključnih kazalnikov (MKK) za ocenjevanje tveganja za nastanek mišično-kostnih obolenj pri ročnem prenašanju bremen. Tudi po mnenju ZSSS in SDTS bo prinesla opazen napredek pri preprečevanju mišično-kostnih obolenj na delovnih mestih.

Glej Predlog pravilnika na e-Demokraciji!

Na izredni seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) 31. 5. 2023 pa je bilo napovedano, da bo ESS že 23. 6. 2023 obravnaval ta predlog Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen. Odprti naj bi bili dve vprašanji, o katerih se naj bi ESS opredeljeval:

1. Delodajalci zahtevajo daljše prehodno obdobje pred začetkom uporabe novega pravilnika, ko se ta še naj ne bi uporabljal in naj bi bil namenjeno spoznavanju novosti v pravilniku.

2. Sindikati pa ocenjujejo, da bi bila najboljša rešitev, če se bi pri ocenjevanju tveganja za nastanek mišično-kostnih obolenj delavcev kot obvezne določilo vseh šest in ne le prve tri pod-metode MKK. Ministrstvo namreč predlaga, da se naj preostale tri objavi kot neobvezujoče smernice na spletni strani ministrstva, pristojnega za delo. Priloge predloga pravilnika zato vsebujejo zgolj polovico presejalnega testa MKK in prve tri pod-metode MKK.  Primerjaj spodaj predlog pravilnika s celotnim besedilom MKK:

Presejalni test MKK

1- Ocena tveganja pri dviganju, držanju in prenašanju

2- Ocena tveganja pri vlečenju ali potiskanju

3- Ocena tveganja pri ponavljajočih gibih

4- Ocena tveganja pri silah celotnega telesa

5- Ocena tveganja pri prisilnih držah

6- Ocena tveganja pri gibanju celotnega telesa