E-novica ZSSS št. 53 (25. 9. 2020): Predlagane evropske mejne vrednosti za benzen, akrilonitril in nikljeve spojine

 

Obveščamo vas, da se nadaljuje proces določanja novih evropskih obvezujočih mejnih vrednosti poklicne izpostavljenosti karcinogenom na delovnih mestih, ki smo ga sprožili evropski sindikati s kampanjo, v kateri je še kako aktivno sodelovala tudi ZSSS (glej arhiv e-novic od 2015 naprej na tej povezavi).  Zahtevali smo evropske mejne vrednosti za najmanj 50 najbolj prisotnih karcinogenov na evropskih delovnih mestih in to najkasneje do leta 2024. V zavezništvu z nekaterimi državami članicami EU smo tako končali desetletje oklevanja Evropske komisije, da bi zvišali število evropskih mejnih vrednosti s 3 na 50. Spomnimo se na primer Načrta o karcinogenih, ki so ga 25. 5. 2016 v Amsterdamu podpisali Evropska komisija in evropski socialni partnerji ter nekatere države članice EU, ki jim ni vseeno za delavsko zdravje.  S tem načrtom se je začel proces določanja novih evropskih mejnih vrednosti.

Obvezujoče evropske mejne vrednosti so pomembne predvsem za majhne države, kakršna je Slovenija, ki brez njih prepočasi določajo lastne nacionalne mejne vrednosti v skladu z najnovejšimi znanstvenimi spoznanji o karcinogenih. Posledično je zdravje delavcev v teh državah slabše zaščiteno kot v bolj razvitih državah EU. Čeprav do leta 2024 skoraj gotovo ne bo uspelo uzakoniti vseh 50 novih evropskih mejnih vrednosti (konec leta 2020 jih je 26), pa Evropska komisija v sodelovanju z Evropsko agencijo za kemikalije (ECHA) korak za korakom le pripravlja predloge novih evropskih mejnih vrednosti. Pravkar je v postopek sprejemanja poslala četrti sklop novih mejnih vrednosti za tri karcinogene, ki jih bo tudi Slovenija morala vnesti v lastne predpise najkasneje v dveh letih po uveljavitvi tokrat predlagane dopolnitve direktive.

Evropska komisija je svoj predlog pospremila z naslednjimi besedami: »Vsako leto v EU nastane približno 120.000 primerov raka zaradi poklicne izpostavljenosti karcinogenom na delovnih mestih, ki se letno končajo s smrtjo v približno 80.000 primerih. Za izboljšanje zaščite delavcev pred rakom je Evropska komisija 22. 9. 2020 predlagala, naj se dodatno omeji izpostavljenost delavcev kemikalijam, ki povzročajo raka. Gre za četrto dopolnitev direktive 2004/37/ES, ki naj bi določila nove ali zaostrila dosedanje mejne vrednosti za tri pomembne snovi: akrilonitril, nikljeve spojine in benzen. Ocenjuje se, da bo zato zaradi izboljšane zaščite na boljšem kar 1,1 milijona delavcev v različnih sektorjih.«
V komentarju je Evropska konfederacija sindikatov (ETUC) opozorila, da Evropska komisija kljub zahtevam ETUC in Evropskega parlamenta v četrti predlog dopolnitve direktive 2004/37/ES  še ni vključila niti razširitve veljavnosti  direktive na reprotoksine ter tudi ne nevarnih zdravil, kakršni so citostatiki. Sindikalni boj za zaščito zdravja evropskih in s tem tudi slovenskih delavcev torej ne more biti končan in kampanja evropskih sindikatov se mora nadaljevati.

Več na naslednjih povezavah:
Izjava za javnost Evropske komisije ob vložitvi predloga za četrto dopolnitev direktive 2004/37/ES (v slovenščini)
Predlog za četrto dopolnitev direktive 2004/37/ES z aneksom s predlaganimi mejnimi vrednostmi