E-novica ZSSS št. 6/2023 (13. 2. 2023): Predlagane nove EU mejne vrednosti za svinec in diizocianate

Da bi izboljšala zaščito delavcev pred zdravstvenimi tveganji, je Evropska komisija danes, 13. 2. 2023 predlagala nove mejne vrednosti izpostavljenosti svincu in diizocianatom: Opomba: 1000 μg (mikrogramov) = 1 mg (miligram)

  1. mejna vrednost poklicne izpostavljenosti za svinec: 0,03 mg/m3; (Opomba: v Sloveniji trenutno 0,1 mg/m3)
  2. biološka mejna vrednost za svinec: 15 µg/100 ml krvi; (Opomba: v Sloveniji 400 μg/l – moški, 300 μg/l – ženske pod 45 let)
  3. biološka mejna vrednost za svinec za nosečnice: 4,5 µg/100 ml krvi
  4. splošna mejna vrednost poklicne izpostavljenosti za diizocianate: 6 μg NCO/m3 (pomeni najvišjo koncentracijo snovi v zraku, ki jo delavec vdihava v določenem referenčnem obdobju, tj. 8 ur); (Opomba: v Sloveniji od 0,05 mg/m3 do 0,035 mg/m3)
  5. mejna vrednost kratkotrajne (intenzivne) izpostavljenosti za diizocianate: 12 μg NCO/m3 (velja za krajše referenčno obdobje, 15 minut); (Opomba: v Sloveniji od 0,05 mg/m3 do 0,035 mg/m3)

Predlagane evropske mejne vrednosti bodo pomenile pomembno boljšo zaščito slovenskih delavcev. O predlaganih mejnih vrednostih se je Evropska komisija predhodno posvetovala z evropskimi socialnimi partnerji. Na sindikalni strani je to Evropska konfederacija sindikatov ETUC, katere članica je od 1999 tudi ZSSS. Predlog novih mejnih vrednosti morata obravnavati še Evropski parlament in Evropski svet. Ko bo potrjen na ravni EU, pa bo Slovenija morala najkasneje v dveh letih nove mejne in biološke vrednosti prenesti  v svojo zakonodajo.

Evropska komisija si je zastavila cilj, da vsako leto določi pet novih evropskih mejnih vrednosti za nevarne kemikalije, kar je gotovo tudi rezultat večletne kampanje evropskih sindikatov in ZSSS STOP poklicnemu raku.

 

Prevod izjave za javnost Evropske komisije na tej povezavi

O škodljivosti diizocianatov na strani 10 in svinca na strani 23: IZBRANE/POMEMBNEJŠE POKLICNE BOLEZNI

_____________________________________________

Dodatno:

Določanje vsebnosti NCO-) izocianata (v angleščini) – Determination of isocyanate (NCO-) content

ETUC o dogovoru v EU o novih mejnih vrednostih za svinec na tej povezavi (v angleščini)

15. 11. 2023 so bile v okviru medinstitucionalnega sporazuma o peti reviziji direktive o rakotvornih, mutagenih in za razmnoževanje strupenih snoveh sprejete varnejše mejne vrednosti izpostavljenosti svincu. Približno 1,5 milijona delavcev bo deležnih nove zaščite pred izpostavljenostjo svincu, ki povzroča raka. Ko se bodo nove mejne vrednosti začele izvajati, bo to pomenilo, da se bo :
– mejna vrednost poklicne izpostavljenosti znižala z 0,15 miligrama na kubični meter (0,15 mg/m3) na 0,03 mg/m3
– mejna vrednost biološke izpostavljenosti znižala s 70 mikrogramov na 100 mililitrov krvi (70 µg/100ml) na 15 µg/100ml.