E-novica ZSSS 32/2018 (6. 6. 2018): Predlogi ZSSS za nacionalni Akcijski načrt varnosti in zdravja pri delu 2018-2020

Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu je pripravila predloge za Akcijski načrt 2018-2020 za izvedbo Resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018–2027

Te predloge bomo predstavili v petek, 8. 6. 2018 na seji Sveta za varnost in zdravje pri delu, ki je strokovno posvetovalno telo ministrice za delo. Akcijski načrt naj bi Vlada Republike Slovenije sprejela v devetdesetih dneh od sprejema Resolucije, to je v začetku julija 2018.

Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018–2027 je strateški dokument na področju varnosti in zdravja pri delu, katerega namen je povezati vse deležnike v sistemu varnosti in zdravja pri delu, da bodo ustvarjali in vzdrževali delovno okolje, da bodo delavci skozi svojo celotno delovno dobo ostali zdravi, da bodo lahko delali dlje in da jim bo delo v osebno zadovoljstvo. Resolucija opredeljuje pet strateških ciljev, in ukrepe za uresničitev vsakega od njih:
1.  zagotovitev varnosti pri delu,
2.  zagotovitev zdravja pri delu,
3.  spodbujanje kulture preventive v delovnem okolju in upoštevanje raznolikosti delavcev,
4.  zagotovitev varnosti in zdravja delavcev, ki delajo v novih oblikah dela in zaposlovanja,
5.  spodbujanje socialnega dialoga na področju varnosti in zdravja pri delu.

Izvedbeni dokumenti te Resolucije bodo triletni akcijski načrti s konkretiziranimi ukrepi, roki in nosilci nalog. Prvi bo prav za obdobje 2018-2020. Na podlagi problematike, na katero so nas v zadnjih letih opozorili sindikalni in delavski zaupniki za varnost in zdravje pri delu, služba ZSSS za varnost in zdravje predlaga posodobitve predpisov, nove kazalnike trendov varnosti in zdravja pri delu, okrepitev inšpekcije za delo in ukrepe za pomoč delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu. Več o naših predlogih pa s klikom tukaj.