E-novica ZSSS št. 61 (20. 10. 2020): Priporočila medicine dela za zagotavljanje varnih delovnih razmer pred COVID-19

 

Tokrat vas seznanjamo s priporočili Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa (KIMPDŠ) v zvezi s preprečevanjem širjenja COVID-19 v delovnem okolju, ki so dostopna na tej povezavi.

 

PRIPOROČILA KIMPDŠ ZA PODJETJA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNIH DELOVNIH RAZMER PRED COVID-19

Pred ponovnim zagonom proizvodnje oz. poslovanja je potrebno zagotoviti varne delovne razmere za zaposlene in pripraviti načrt za pravilno ukrepanje v primeru potrjene okužbe s COVID-19 v podjetju.

Podjetjem svetujemo, v kolikor tega še niso naredila, da oblikujejo krizni tim, ki določa, uravnava in spremlja aktivnosti.

Delodajalec mora pred začetkom »vračanja na delo« na predlog strokovnega sodelavca in/ali specialista medicine dela označiti delovna mesta kjer obstaja zmerno tveganje za stik s potencialno COVID – 19 okuženimi osebami (sodelavci in/ali strankami).

Na teh delovnih mestih je potrebno izvesti reorganizacijo dela. V kolikor ni mogoče zagotoviti varnostne razdalje najmanj 1,5 m, je zaposlenim (in strankam) potrebno zagotoviti osebna zaščitna sredstva. Če se navedeni ukrepi ne morejo dosledno upoštevati, je s teh delovnih mest potrebno premestiti zaposlene, ki sodijo v skupino rizičnih delavcev zaradi zdravstvenih razlogov in/ali starosti.

Podrobneje o ukrepih pred ponovnim zagonom proizvodnje, aktivnostih, ki jih je potrebno izvajati med opravljanjem dejavnosti, načrtu ukrepanja ob potrjeni okužbi ali sumu na okužbo v podjetju, odgovornostih delodajalca, sporočilih v podporo delavcem v času pandemije Covid-19 pa s klikom tukaj.