E-novica ZSSS št. 2/2023 (18. 1. 2023): Pritožbeni postopek ZSSS na ILO se bliža koncu

Kot smo vas novembra 2021 obvestili v naši e-novici št. 63/2021, je predsedstvo ZSSS na Mednarodno organizacijo dela ILO prijavilo, da Slovenija krši leta 1992 ratificirano konvencijo ILO št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju, ker nima predpisa, ki bi določal postopek za ugotavljanje poklicnih bolezni. Aprila 2022 pa smo vas v e-novici št. 15/2022 obvestili, da je ILO dejansko začela postopek preverjanja, ali Slovenija krši ratificirano konvencijo. Postopek ugotavljanja kršitve pa se je na ILO začasno do 4. 1. 2023 ustavil, ker sta tako ZSSS kot Vlada RS pristali na postopek sprave na nacionalni ravni.

Tokrat vam poročamo, da so jeseni 2022 stekla pogajanja med ZSSS in pristojnima ministrstvoma za zdravje in za delo o predlogu novega pravilnika, ki naj bi tudi v Sloveniji določil pravno veljavni postopek, po katerem bodo poklicno oboleli delavci končno po 30 letih lahko dejansko uveljavili pravice, ki jim jih zagotavljata obvezno zdravstveno in obvezno invalidsko zavarovanje. Kot smo napovedali v naši zadnji e-novici leta 2022 št. 63/2022, od 22. 12. 2022 do 22. 1. 2023 na e-Demokraciji že poteka javna obravnava predloga novega Pravilnika o poklicnih boleznih. Ekonomsko-socialni svet pa je predlog pravilnika obravnaval 13. 1. 2023 na svoji 344. seji.

Povezava na javno obravnavo predloga Pravilnika o poklicnih boleznih – Komentar lahko oddate do 22. 1. 2023.

Ker se je vmes iztekel rok za spravo na nacionalni ravni, ki ga je določila ILO, je s soglasjem ZSSS minister za delo zaprosil za njegovo podaljšanje do največ 28. 2. 2023. Pričakujemo torej lahko, da bodo v februarju 2023 poklicno oboleli delavci že lahko vložili vlogo za priznanje poklicne bolezni. Kakšen ta postopek bo, pa vas bomo obvestili, ko bo pravilnik objavljen v Uradnem listu RS.

Dopis, s katerim je ILO obvestila ZSSS, da je vlada RS zaprosila za podaljšanje roka za spravo na nacionalni ravni do 28. 2. 2023, na tej povezavi

___________________________________________

Dodatno:

63/2021 e-novica ZSSS (17. 11. 2021): Pritožba zaradi kršitve Konvencije ILO št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju

15/2022 e- novica ZSSS (14. 4. 2022): ILO začela postopek ugotavljanja kršitve konvencije št. 155

9/2023 e-novica ZSSS (27. 2. 20023): Pravilnik o poklicnih boleznih objavljen v Uradnem listu RS