E-novica ZSSS št. 26/2019 (21. 5. 2019): Programske usmeritve 14. kongresa ETUC, 21. do 24. maj 2019, Dunaj

 

Na Dunaju od 21 do 24. maja 2019 pod geslom »Poštena Evropa za delavce« poteka 14. statutarni kongres Evropske konfederacije sindikatov ETUC, na kateri je tudi delegacija ZSSS na čelu s predsednico ZSSS Lidijo Jerkič. Kongres bo poglavje za poglavjem obravnaval in glasoval o akcijskem programu ETUC 2019-2023:

  1. poglavje: Vzpostavitev demokracije in boljše prihodnosti za delovne ljudi Evrope
  2. poglavje: Oblikovanje novega in naprednega gospodarskega modela, temelječega na poštenem in družbenem upravljanju
  3. poglavje: Boj za višje plače, močnejše kolektivno pogajanje in za vse iztožljive pravice
  4. poglavje: Zavzemanje za pravičen prehod, pošteno digitalizacijo in močnejšo industrijsko politiko
  5. poglavje: Ponovni zagon evropskega socialnega modela in oblikovanje prihodnosti dela s pomočjo učinkovitega Stebra socialnih pravic
  6. poglavje: Migracije in svetovni cilji, temelječi na solidarnosti, enakosti in vključevanju

Vsak odstavek v akcijskem programu je oštevilčen. Za vas smo izbrali ključne poudarke na področju varnosti in zdravja pri delu v odstavkih od št. 202 do 223:

202: Vsako leto se v EU zgodi preko 3 milijone nezgod, več kot 100.000 ljudi umre zaradi poklicnega raka in 4.000 zaradi smrtnih nezgod pri delu. Število samomorov zaradi razmer na delovnem mestu še vedno ni znano. Več kot četrtina delavcev je na delovnem mestu izpostavljena prekomernemu stresu. Številne nezgode in poklicna obolenja pa ostajajo neprijavljena.

203, 207, 213, 215: Prva prioriteta bo promocija vloge vseh vrst delavskih zaupnikov/predstavnikov za varnost in zdravje pri delu ter zagotavljanje ustreznosti njihovih pravic. Njihovo delo je še kako koristno, saj je število resnejših poškodb pri delu tam, kjer so izvoljeni, povprečno za polovico manjše. Zagotoviti jim je treba dovolj sredstev za stroške, plačanega časa za izvajanje svoje predstavniške vloge in ustrezno usposabljanje. Omogočiti jim je treba, da raziščejo vzroke nevarnih dogodkov na delovnem mestu ter pritožb. V vrste delavskih zaupnikov je treba povabiti migrante in prekarne delavce. Pomemben vidik demokracije na delovnem mestu je omogočanje vzpostavitve delavskih predstavnikov pri malih in mikro delodajalcih.

204, 205, 211, 214, 219: Druga prioriteta bo stopnjevanje pritiska na Evropsko komisijo, naj izboljša EU zakonodajo na področju varnosti in zdravja pri delu. EU zakonodajo na področju varnosti in zdravja pri delu sestavlja okvirna direktiva 391 iz leta 1989 in 23 njenih hčerinskih direktiv. Potrebno jih je posodobiti in sprejeti nove za preprečevanje novih nastalih tveganj. ETUC bo zahteval do 2024 sprejem dveh novih direktiv za obvladovanje mišično-kostnih obolenj in psihosocialnih obremenitev ter revizijo direktive o zaščiti delavcev pred karcinogeni in mutageni. ETUC bo sodeloval z EU OSHA pri razvoju smernic za preprečevanje mišično-kostnih obolenj za evropsko kampanjo 2020-2022. Podpiral bo tudi izvajanje evropskih sporazumov evropskih socialnih partnerjev za obvladovanje stresa ter nasilja in nadlegovanja na delovnem mestu. To vključuje tudi novih tveganj na podlagi uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije ter organizacije dela.

206, 208, 216: Za izvajanje EU zakonodaje je ključna inšpekcija dela in nekatere druge inšpekcije na specifičnih področjih, kakšni sta rudarjenje in pomorstvo in druga. Po vsej EU beležimo krčenje števila inšpektorjev dela. ETUC bo po vsej EU spodbujal izboljšavo nadzora s ciljem, da naj inšpektor vsakega delodajalca obišče vsaj enkrat v sedmih letih, naj bodo obiski inšpektorja nenapovedani ter naj bodo določene kazni za vsako predpisano obveznost, da bodo postale učinkovito odvračalno sredstvo in bodo zagotovile spoštovanje predpisov.  Prioritete inšpekcijskega nadzora pa se naj določa po posvetovanju s sindikati. ETUC bo izdelal strategijo pritožb zaradi premajhnega obsega nadzora.

209, 217: Splošen cilj dejavnosti ETUC bo preprečevanje poklicnega raka zaradi vseh vrst karcinogenov in drugih kemikalij, ki povzročajo skrb. ETUC bo razvil ocenjevanje tveganja za nastanek poklicnega raka. Potrebna je revizija direktive, ki določa zaščito delavcev pred karcinogeni in mutageni. Enako zaščito je treba zagotoviti tudi pred reprotoksini. Redno je treba dopolnjevati in izboljševati mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti, ki naj se jih določa upoštevajoč sprejemljivo tveganje za zdravje (OPOMBA: namesto tehnično dosegljivih mejnih vrednosti). Zahtevali bomo strategije upoštevajoč različna tveganja obeh spolov za obvladovanje na delovnem mestu azbesta, nanomaterialov, nočnega dela in hormonskih motilcev.

210: Varnost in zdravje pri delu sta različna v različnih delih EU. Prioriteta ETUC bo zato izenačitev. Enako raven zaščite bomo zahtevali ne glede na spol, obliko pogodbe o delu in državljanstvo.

212, 220: Ničelna toleranca do smrtnih in ostalih nezgod na delu zahteva, da se jih preprečuje tudi upoštevajoč vzroke v organizaciji dela in odrejanju prevelikega delovnega bremena.

218: ETUC bo na svetovni ravni sodeloval s Svetovno sindikalno konfederacijo ITUC pri nastajanju in uveljavljanju ILO konvencij. Varnost in zdravje pri delu bo promoviral kot temeljno človekovo pravico, ki mora biti zagotovljena ne glede na obliko pogodbe o delu – torej tudi tistim, ki delajo preko digitalnih platform ipd.

221: Zahteva po enaki varnosti in zdravju pri delu v vseh podjetjih multinacionalk ne glede na državo.

222: Zahtevali bomo dostojno zavarovanje za primer poškodb pri delu in poklicnih bolezni, ki bo zagotavljalo višjo raven pravic.

223: Od Evropske komisije bo ETUC terjal dobro evropsko strategijo na področju varnosti in zdravja pri delu, ki bo upoštevala podaljšanje aktivne delovne dobe in intenzifikacijo dela zaradi digitalizacije in avtomatizacije procesov ter brisanje meja med zasebnim in službenim časom zaradi možnosti, ki jih nudi informacijska tehnologija.