E-novica ZSSS št. 21/2022 (13. 5. 2022): Šest mrtvih v eksploziji v Melamin Kočevje

V četrtek, 12. maja 2022 se je zgodila huda kolektivna smrtna nezgoda pri delu v kemični tovarni Melamin d. d. Kočevje. Iz letnega poročila Melamina za leto 2021 razberemo, da je v tej uspešni tovarni zaposleno 221 delavcev in da tovarna proizvaja plastične mase v primarni obliki in v oblik plošč, folij, cevi in profilov ter kritne lake, barve, premaze in druge kemične izdelke.

Povzemamo informacije iz medijev. Eksplodiralo je na pretakališču, kjer so pomotoma dietilentriamin pretakali v skladiščno posodo z epiklorhidrinom. Zaradi stika med tema snovema je prišlo do eksotermične reakcije z visokimi temperaturami in posledično do eksplozije.  Na licu mesta je umrl zaposleni iz Melamina, šofer dobavitelja iz Ljubljane in trije delavci zunanjega izvajalca, ki so slučajno tam ravno takrat izvajali neka z eksplozijo nepovezana dela.  V UKC Ljubljana so prepeljali še dve težje in dve lažje opečeni osebi. Ena težje ranjena oseba je v UKC kasneje dodatno umrla. Skupaj je torej umrlo doslej šest oseb, še približno deset pa jih je težje ali lažje ranjenih. Večje obremenitve okolja pa menda ni bilo.

Po besedah direktorja Melamina v Odmevih TVSLO 12. 5. 2022 sumijo, da je prišlo do človeške napake. Po poslovnem poročilu Melamina za leto 2021 baje sicer izvajajo usposabljanja o varnem delu in varovanju okolja ne le lastnih zaposlenih ampak tudi zunanjih izvajalcev. Iz letnega poročila razberemo tudi, da se zavedajo visokega tveganja za eksplozije in izvajajo preprečevalne organizacijske in tehnične ukrepe.  Direktor tovarne je  zagotovil, da je bilo tveganje, da bi lahko prišlo do take eksplozije, ocenjeno na verjetnost deset na minus deveto oziroma kot izredno nizko.

O dokončni preiskavi vzrokov te strašne nezgode pri delu bomo v naših e-novicah še poročali. Sprašujemo pa se, ali je bilo tveganje ocenjeno pravilno. Ocena bi namreč morala zajeti tudi možnost človeške napake in jo preprečiti. Vemo na primer, da imajo v nekaterih podjetjih pri visoko tveganih delovnih operacijah protokol, da mora pred izvedbo vsake faze delovne operacije poleg delavca s podpisom potrditi pravilnost še dodatno strokovno usposobljena oseba. S takim dvojnim preverjanjem skušajo preprečiti človeško napako.

Prav gotovo pa je bilo nedopustno, da so v delovni nezgodi umrli tudi štirje delavci zunanjega pogodbenega izvajalca. Kot smo namreč zapisali v e-novici št. 44/2018, v mednarodni stroki temelji varno ravnanje z nevarnimi snovmi na tako imenovanem načelu STOP, kjer te štiri črke povzemajo štiri temeljne preventivne ukrepe. Črka O pomeni organizacijski ukrep: “na najmanjše možno je treba zmanjšati število delavcev, ki so v območju izpostavljenosti in na najmanjši možen čas skrajšati njihovo izpostavljenost”. V Melaminu bodo morali pojasniti, zakaj so v neposredni bližini tveganega pretakanja po nepotrebnem delali delavci zunanjega pogodbenega izvajalca.

Družinam in sodelavcem umrlih in poškodovanim izrekamo svoje sožalje!

“Spominjajmo se mrtvih in borimo se za žive!” je geslo 28. aprila, mednarodnega delavskega dneva spomina na umrle na delovnem mestu. Cilj preiskave vzrokov nezgode pri delu mora biti ukrepanje, da se nikoli več ne ponovi.

Letno poročilo Melamina na tej povezavi
Kampanja “Nič smrti pri delu” na tej povezavi

 

Dodatno:

 1. Javno naznanilo Agencije RS za okolje z dne 10. 3. 2022, da se bo na zahtevo Melamina izdalo odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja za obrat, na tej povezavi
 2. Kaj se je zgodilo v Kočevju, N1, na tej povezavi
 3. Članek na N1, 12. in 13. maj 2022 na tej povezavi
 4. Članek o nesreči v Melaminu z izjavami L. Böhm iz ZSSS na N1 na na tej povezavi
 5. Serija člankov o nesreči v Melaminu v časopisu Delo (maj 2022) na tej povezavi
 6. Obvestilo inšpekcije za okolje 16. 5. 2022 na tej povezavi
 7. Wikipedija: članek Eksplozija v tovarni Melamin (2022) na tej povezavi
 8. Obvestilo na spletni strani Melamina o dogodku višje sile na tej povezavi
 9. Preklicano obvestilo na spletni strani Melamina krajanom (8. 6. 2022) o postopni obnovi proizvodnje in obvestilo o dogodku višje sile 13. 5. 2022 na tej povezavi
 10. Odgovor Inšpektorata RS za okolje in prostor o nadzoru v Melaminu (10. 6. 2022) na tej povezavi 
 11. IRSOP: Vzorčenje tal , 24. 6. 2022 na tej povezavi
 12. Iskanje nove lokacije, N1, 11. 7. 2022, na tej povezavi
 13. Odgovor Inšpektorata RS za delo o nadzoru v zvezi z nezgodo v Melaminu (25. 7. 2022) na tej povezavi
 14. Odgovor Inšpektorata ras za okolje in prostor o končnih rezultatih nadzora v Melaminu (25. 8. 2022) na tej povezavi
 15. Odgovor Inšpektorata RS za delo , da inšpekcijski nadzor še ni zaključen (2. 9. 2022), na tej povezavi
 16. Poročilo na spletni strani Melamina 12. 9. 2022: Spletna stran Melamina o izrednem dogodku 12. 5. 2022 in sanaciji
 17. Kaj se je po nesreči dogajalo v Melaminu?, prispevek Sonje Kos iz KNG v Delavski enotnosti, št. 16 z dne 22. septembra 2022 na tej povezavi
 18. Razkritja iz Melamina: Pokojni kolega je govoril, da bomo enkrat šli v tri p. m., na tej povezavi, N1, 24. september 2022

 19. Melamin – življenje ob tempirani bombi, članek N1, 25. september 2022 na tej povezavi
 20. 46/2022 e-novica ZSSS (30. 9. 2022): Rezultati nadzora IRSD v Melamin Kočevje
 21. Spremni dopis IRSOP k skupnemu poročilu, 3. 10. 2022, na tej povezavi
 22. IRSOP 28. 9. 2022 – Poročilo o inšpekcijskem nadzoru obrata večjega tveganja za okolje Melamin d. d. Kočevje, zaradi večje nesreče dne 12. 5. 2022, na tej povezavi
 23. 49/2022 e-novica ZSSS (7. 10. 2022): Poziv inšpekcijskim službam ob 7. oktobru 2022, svetovnem dnevu dostojnega dela
 24. Pobuda za dopolnitev predpisov glede vloge inšpekcije za okolje v primeru Seveso nesreč, 22. 11. 2022, na tej povezavi
 25. Članek N1 (31. 1. 2023): Burna predstavitev Melamina: Kaj od tega ne gori, ne eksplodira in ni strupeno?
 26. 8/2023 e-novica ZSSS (22. 2. 2023): Kazenske ovadbe zaradi eksplozije v Melamin Kočevje maja 2022
 27. Nesreči v Melaminu, ki je vzela sedem življenj, bi se lahko izognili, izjava glavnega inšpektorja za delo, marec 2023
 28. Inšpekcija za okolje odgovarja ZSSS, 7. 4. 2023, na tej povezavi
 29. Nove ugotovitve v Melaminu: nesrečo povzročilo več dejavnikov, 4. 5. 2023, na tej povezavi
 30. Poročilo delovne skupine ministrstva za okolje in prostor o analizi izpusta nevarnih snovi 12. 5. 2022 v obratu večjega tveganja za okolje Melamin kemična tovarna d. d. Kočevje, na tej povezavi
 31. 19/2023 e-novica ZSSS (6. 5. 2023): Pomanjkljivo ocenjevanje nevarnosti vzrok eksplozije 12. 5. 2022 v Melamin Kočevje
 32. Tožilstvo v zvezi z eksplozijo v Melaminu želi sodno preiskavo, 19. 12. 2023
 33. Wikipedija: Eksplozija v tovarni Melamin (2022) – Zaradi storitve kaznivih dejanj ogrožanja varnosti pri delu in povzročitve splošne nevarnosti so ovadili štiri fizične in eno pravno osebo. Med ovadenimi osebami so direktor Melamina Srečko Štefanič, direktor podjetja SmartMelamine in kemične industrije v Melaminu Damjan Murn ter varnostna inženirja Rudi Adamič in Janez Dejak.