47/2022 e-novica ZSSS (5. 10. 2022): Spletni seminar Azbest v delovnem okolju, 20. oktobra 2022

Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti nas je zaprosilo, da vam posredujemo naslednje vabilo:

Obravnava tveganj zaradi izpostavljenosti azbestu je bistvenega pomena za varovanje zdravja ljudi in okolja ter zagotavljanje dostojnih življenjskih in delovnih razmer. Zato Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti organizira spletni seminar Azbest v delovnem okolju, ki bo potekal v četrtek, 20. oktobra 2022, od 13.00 do 15.45.

Na seminarju bodo, med drugim, predstavljene tudi spremembe, ki jih je 28. septembra 2022 najavila Evropska komisija in vključujejo:
•             sporočilo o prizadevanjih za prihodnost brez azbesta, ki celovito obravnava azbest, od izboljšanja diagnosticiranja in zdravljenja bolezni, ki jih povzroča azbest, do prepoznavanja in varnega odstranjevanja azbesta ter ravnanja z njegovimi odpadki;
•             predlog sprememb direktive o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu, katerega cilj je izboljšanje zaščite delavcev z znatnim znižanjem mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti azbestu.

Seminar je sestavni del aktivnosti Časovnega načrta za opuščanje rabe rakotvornih snovi na delovnem mestu.

Kotizacije ni. Spletni seminar je brezplačen.

Program seminarja je na tej povezavi

Skladno s Pravilnikom o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti strokovnim delavkam in delavcem za varnost pri delu priznalo 6 točk.

Število udeležencev je omejeno. Prijavite se na povezavi: https://form.jotform.com/222761996581368

Vljudno vabljeni!