E-novica ZSSS št. 16/2023 (26. 4. 2023): Sporočila ZSSS ob 28. aprilu 2023, mednarodnem delavskem spominskem dnevu

 

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije od leta 2006 dalje na 28. april, mednarodni delavski spominski dan, objavi statistiko in ocene stanja varnosti in zdravja pri delu v preteklem letu. Na ta dan tudi pozove za varnost in zdravje na delu pristojnega ministra, naj zaščiti poklicno zdravje slovenskih delavcev z dopolnitvijo predpisov.

Po ocenah Mednarodne organizacije dela – ILO in Svetovne zdravstvene organizacije – WHO zaradi poklicnih bolezni umre 20-krat več ljudi kot zaradi nezgod pri delu. Pri nas pa so bile poklicne bolezni 30 let skrite in pometene pod preprogo. Pričakujemo, da bodo zaradi novega Pravilnika o poklicnih boleznih, ki se bo simbolično začel uporabljati prav na praznik dela 1. maja 2023, končno opažene in preprečevane. Za to smo si prizadevali, ko smo ga terjali!

Po podatkih Inšpektorata RS za delo so delodajalci v skladu z zakonom ZVZD-1 v letu 2022 prijavili 11.224 nezgod pri delu in dodatno 3.211 nezgod pri delu zaradi COVID-19. Smrtnih nezgod pri delu je bilo 21. Prijavljena ni bila niti ena neazbestna ali azbestna poklicna bolezen.

A azbest po vsej EU ostaja najpogostejši ubijalec na delovnem mestu! Tudi pri nas. Po podatkih Komisije MDDSZ za odpravljanje posledic dela z azbestom so bile v letu 2022 ugotovljene naslednje azbestne poklicne bolezni: 8 plakov, 23 azbestoz in 26 smrtonosnih mezoteliomov. V primerjavi s preteklim letom se je njihovo število celo povečalo.

Kljub prepovedi azbestne proizvodnje pa tveganje za nastanek azbestne poklicne bolezni ostaja visoko. Pri prenovah stavb se namreč sproščajo azbestna vlakna iz gradbenega materiala, vgrajenega v preteklosti. ZSSS zato pristojnemu ministru za delo predlaga sprejem nove mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti za azbest 0,001 vlakna/m3. To je tudi mejna vrednost, ki jo zagovarjata Evropska konfederacija sindikatov – ETUC in Evropski parlament.

Celotna sporočila ZSSS ob 28. aprilu 2023 glej na tej povezavi!

Na mednarodni delavski dan spomina žalujemo za vsemi v letu 2022 umrlimi zaradi nezgod pri delu in poklicnih bolezni ter njihovim družinam in sodelavcem izražamo sožalje!

Statistika IRSD

Statistika MDDSZ

Statistika ZPIZ