E-novica ZSSS 37/2021 (28. 6. 2021): Strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2021-2027:

Decembra 2020 smo vas v e-novici št. 76/2020 obvestili o javnem posvetovanju, ki je potekalo v pripravah na novi strateški okvir EU na področju varnosti in zdravja pri delu 2021-2027 . Obveščamo vas, da ga je Evropska komisija razglasila na tiskovni konferenci danes, 28. 6. 2021 ob 13.00!

Strateški okvir se osredotoča na tri ključne cilje za prihodnja leta:

  1. Predvidevanje in obvladovanje sprememb v novem svetu dela: Za varna in zdrava delovna mesta med digitalnim, zelenim in demografskim prehodom bo Komisija pregledala direktivo o delovnih mestih in direktivo o slikovnih zaslonih ter posodobila omejitve za zaščito pred azbestom in svincem. Pripravila bo pobudo na ravni EU v zvezi z duševnim zdravjem pri delu, katere namen bo oceniti porajajoča se vprašanja v zvezi z duševnim zdravjem delavcev in delavk ter predlagati smernice za ukrepanje.
  2. Izboljšanje preprečevanja z delom povezanih bolezni in nezgod: Novi strateški okvir bo spodbujal vizijo brez smrtnih žrtev za odpravo z delom povezanih smrti v EU. Za boj proti raku ter boleznim reproduktivnega sistema in dihal bo Komisija posodobila pravila EU o nevarnih kemikalijah.
  3. Povečanje pripravljenosti na morebitne prihodnje nevarnosti za zdravje: Komisija bo na podlagi spoznanj iz sedanje pandemije v tesnem sodelovanju z akterji na področju javnega zdravja razvila postopke za izredne razmere in smernice za hitro uvedbo, izvajan

Sporočilo za javnost V SLOVENŠČINI Evropske komisije 28. 6. 2021 ob predstavitvi novega strateškega okviraja na tej povezavi

Strateški okvir v slovenščini: word verzija na tej povezavi, pdf verzija na tej povezavi

Strateški okvir v angleščini na tej povezavi