E-novica 41/2021 (15. 7. 2021): Tvoj sindikat zahteva omejitev ročnega premeščanja bremen – novica

V naši novici št. 33/2021 smo vam predstavili kampanjo ZSSS in SDTS “Tvoj sindikat zahteva omejitev ročnega premeščanja bremen”.

Tokrat vas obveščamo o uradnem odzivu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da so pristopili k pripravi sprememb in dopolnitev Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen iz leta 2005. Pri pripravi sprememb in dopolnitev pravilnika bo sodeloval tudi Inšpektorat RS za delo. Ko bo predlog pravilnika pripravljen, bo predstavljen in obravnavan na Svetu za varnost in zdravje pri delu, ki je v skladu z 62. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) posvetovalno telo ministra za delo.

Glej pisni odziv MDDSZ na tej povezavi!

Več o kampanji ZSSS in SDTS na tej povezavi