E-novica ZSSS št. 28/2022 (15. 6. 2022): Vloga Slovenije pri določitvi pravice do zdravega in varnega delovnega okolja za temeljno načelo v ILO

V e-novici ZSSS za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu št. 27/2022 smo vam posredovali novico o zgodovinski razširitvi ILO nabora temeljnih načel in pravic pri delu tudi na pravico do zdravega in varnega delovnega okolja. Naloge Mednarodne organizacije dela (ILO) so namreč izboljšanje socialne pravičnosti in statusa delavcev po svetu, določanje mednarodnih standardov dela ter razvijanje politik in oblikovanje programov, ki spodbujajo dostojno delo za vse.

Konferenca ILO je namreč letos naboru temeljnih načel  v Deklaraciji o temeljnih načelih in pravicah iz dela iz leta 1998 dodala tudi “pravico do zdravega in varnega delovnega okolja” ter hkrati na spisek temeljnih konvencij uvrstila še Konvencijo ILO št. 155 o zdravju in varnosti pri delu ter Konvencijo št. 187 o spodbujanju zdravja in varnosti.

Neuradni prevod ključnega dela Deklaracije ILO, ki je bil dopolnjen 10. 6. 2022 na letošnji Mednarodni konferenci dela ILO, najdete na tej povezavi

Slovenija je bila v ILO sprejeta leta 1992 in se redno udeležuje vsakoletnih  zasedanj Mednarodne (ministrske) konference dela ter trikrat letno zasedanj Administrativnega sveta ILO. Junija 2021 je bila Slovenija drugič v svoji zgodovini izvoljena za delegatsko članico Administrativnega sveta Mednarodnega urada za delo. Vsak junij pa zaseda Mednarodna konferenca dela kot najvišji organ ILO, ki se je udeležijo poleg delegata slovenske vlade tudi delegata slovenskih sindikatov in delodajalskih organizacij. Delegata socialnih partnerjev sta pri svojem glasovanju na konferenci ILO avtonomna oziroma neodvisna od stališč vladnih delegatov svoje države.

Za dopolnitev deklaracije so glasovali tudi delegati vlade in obojnih socialnih partnerjev iz Slovenije. Zaprosili smo samostojnega svetovalca ZSSS za pravno področje Matijo Drmota, ki je bil eden od sindikalnih delegatov na letošnji konferenci ILO, da pove, kako je nastajala ta zgodovinska odločitev ILO. Takole je zapisal:

“Prizadevanja, da bi kot temeljno pravico iz dela prepoznali tudi pravico do varnega in zdravega delovnega okolja, so se začela leta 2017, ko so EU in njene članice predlagale dopolnitev Deklaracije v tej smeri. Potrebno je pripoznati tudi vlogo slovenskega predstavništva v Ženevi, ki si je med slovenskim predsedovanjem EU prizadevalo za vključitev pravice do varnega in zdravega delovnega okolja v Deklaracijo. Pred letošnjo konvencijo ILO je bilo opravljenih več formalnih in neformalnih usklajevanj med sindikati, delodajalci in posameznimi državami. Tekom 110. seje mednarodne konference dela se je na odboru za splošne zadeve po več dneh zasedanj naposled doseglo soglasje med sindikalno stranjo, delodajalsko stranjo in državami članicami ILO. Usklajen predlog je bil nato posredovan Generalni konferenci ILO, ki je potrdila predlog vključitve pravice do varnega in zdravega delovnega okolja med temeljne pravice iz dela. Gre za zgodovinski premik na področju zagotavljanja varnih delovnih razmer na svetovni ravni, ki bo dvignil svetovno raven minimalnih pravic, ki izhajajo iz dela.”