E-novica ZSSS št. 72 (27. 11. 2020): Za ratifikacijo konvencije MOD o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela

 

Obveščamo vas, da je Zveza svobodnih sindikatov Slovenije 24. 11. 2020 na Vlado RS in na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naslovilo poziv naj nemudoma začneta postopek za ratifikacijo Konvencije mednarodne organizacije za delo (MOD) št. 190 o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela, sprejeto na konvenciji MOD junija 2019 skupaj s Priporočilom št. 206 o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela. Predstavljata okvir za ukrepanje za prihodnost dela, temelječega na dostojanstvu in spoštovanju. Sem prištevamo tudi preprečevanje nasilja na podlagi spola.

Gre med drugim za obveznost delodajalca, ko jo določa 24. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1): »Delodajalec mora sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev.«

Več o pozivu na tej povezavi
Neuraden prevod konvencije št. 190 na tej povezavi.