E-novica ZSSS 66/2021 (26. 11. 2021): ZSSS za ratifikacijo konvencije ILO št. 190 o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela

Tokrat vas obveščamo, da je ZSSS ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami 25. 11. 2021 vlado in ministrstvo za delo pozvalo k ratifikaciji konvencije ILO št. 190 o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela.

Mednarodna organizacija (ILO) jo je sprejela na svojem 108. zasedanju 21. 6. 2019. Je prvi mednarodni instrument, ki določa specifične, splošno uporabne standarde za obravnavanje nadlegovanja in nasilja, povezanega z delom, ter opredeljuje ukrepe, ki jih morajo sprejeti države. Cilj Konvencije in spremljajočega Priporočila je vzpostaviti vključujoč, celosten in spolno občutljiv pristop za preprečevanje in odpravljanje nasilja in nadlegovanja v svetu dela.

Konvencija začne veljati, ko jo ratificira zadostno število držav. Že velja, ker jo je do danes  ratificiralo devet držav (Argentina, Ekvador, Fiji, Grčija, Italija, Mauritius, Namibija, Somalija in Urugvaj).

ZSSS je vlado prvič pozvala k ratifikaciji že 24. 11. 2020. Razlog za odlaganje ratifikacije je menda na EU. Ker je namreč EU pristojna za področja, ki jih obravnava Konvencija 190, je treba menda najprej na ravni EU odstraniti vse pravne ovire za njeno ratifikacijo s strani držav članic EU. Že leta 2020 je bil zato pripravljen predlog sklepa Sveta EU o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije ratificirajo Konvencijo Mednarodne organizacije dela o nasilju in nadlegovanju, 2019 (št. 190). A sklep še ni sprejet. Opazili pa smo, da sta kljub temu konvencijo že ratificirali Grčija in Italija.

ZSSS je tokrat pozvala Vlado RS, da kot predsedujoča Svetu EU stori vse, kar je potrebno za sprejem omenjenega sklepa, ki bo vsem državam v EU omogočil ratifikacijo. Pozvala je tudi k takojšnjim dejanjem za slovensko ratifikacijo.

Odgovor MDDSZ z dne 3. 12. 2021 na poziv ZSSS k ratifikaciji na tej povezavi

Neuraden prevod konvencije št. 190 na tej povezavi.
Seznam držav, ki so že ratificirale ILO c 190 na tej povezavi
Prvi poziv ZSSS za ratifikacijo iz leta 2020 na tej povezavi
Poziv ZSSS z dne 24. 11. 2021 na tej povezavi
E- novice ZSSS o konvenciji ILO št. 190: 35/2019, 3/2020 in 72/2020
Predlog SKLEPA SVETA o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije ratificirajo Konvencijo Mednarodne organizacije dela o nasilju in nadlegovanju, 2019 (št. 190) na tej povezavi