E-novica ZSSS št. 50 (14. 9. 2020): ZSSS zahteva zvišanje mejne vrednosti za izpušne pline dizelskih motorjev

 

Obveščamo vas, da je ZSSS ministrstvu za delo predlagala zvišanje predpisane mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti za izpušne pline dizel motorjev z 0,05 na 0,01 mg/, merjeno kot elementarni ogljik. Na odziv ministrstva čakamo in vas bomo o njem takoj obvestili.

Izpušni plini dizel motorjev so dokazani karcinogen, kateremu je na delovnem mestu izpostavljeno veliko delavcev. Slovenija je zanje prvič določila mejno vrednost 0,05 mg/ (merjeno kot elementarni ogljik) v letu 2019 – vendar z uporabo šele od 21.2.2023 oziroma za podzemno rudarstvo in gradnjo predorov šele od 21.2.2026 dalje. Prehodno obdobje naj bi delodajalcem omogočilo dovolj časa za prilagoditev.

Toda od 1. 7. 2020 dalje velja na Nizozemskem nova višja mejna vrednost za izpušne pline dizel motorjev 0,01 mg/ (merjeno kot elementarni ogljik), ki so jo sporazumno dogovorili nizozemski sindikati in delodajalska združenja. To dokazuje, da je tehnično izvedljiva. Ker ZSSS zahteva za slovenske delavce enako varnost pri delu, kot je dosežena drugje po EU, smo takoj zahtevali, naj se napredek odraža tudi pri določitvi slovenskih mejnih vrednosti. Zaradi prehodnih obdobij in dolgotrajnega procesa pogajanj bomo na višjo mejno vrednost čakali še nekaj časa. Toda proces smo začeli, kar je pomembno.

Več na: Poziv ZSSS »Zvišanje mejne vrednosti za izpušne pline dizelskih motorjev v Pravilniku o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem” z dne 13. 9. 2020 na tej povezavi.