DOMOV        ZSSS        SINDEKS

MIKROKLIMA


VISOKE TEMPERATURE NA DELOVNEM MESTU ZARADI VISOKIH ZUNANJIH TEMPERATUR ZRAKA

Informacija Inšpektorata RS za delo o ukrepih, ki jih predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu nalagajo delodajalcem za zagotavljanje ustreznega toplotnega udobja delavcem na delovnih mestih, ob zviševanju zunanjih temperatur zraka, ki vplivajo tudi na temperature zraka v delovnih prostorih:

Informacija iz julija 2015


 

Loading...