KAJ JE BOLEZEN POVEZANA Z DELOM?

61. člen ZVZD-1 pravi, da je bolezen, povezana z delom, bolezen, pri kateri ima delovni proces oziroma delovno okolje vlogo predisponirajočega (delavec je za to bolezen bolj dovzeten), ne pa vzročnega dejavnika za njen nastanek in ki je pomembna za zbiranje podatkov zaradi izboljšanja delovnih razmer.

Torej, gre za bolezen, kjer je vir obremenitev oziroma škodljivost pretežno pri poklicnem delu in naj nebi šlo za poklicno bolezen le s pravnega vidika (bolezni ni na seznamu poklicnih bolezni).

Primer bolezni povezanih z delom:

Hrup škodljivo vpliva na sluh (avralni učinki hrupa). Kadar pa vpliva na druge organske sisteme pa govorimo o ekstraavralnih učinkih hrupa. Ti so bolj kompleksni in slabše proučeni. Hrup lahko med drugim vpliva tudi na delovanje živčnega sistema, na ravnovesje hormonov, srčnožilni sistem, duševno zdravje. Gre za bolezni, ki jih povzročajo številni dejavniki, tako z delovnega mesta kot tudi tisti zunaj delovnega mesta, zato teh bolezni ne uvrščamo med poklicne bolezni, pač pa bolezni, povezane z delom. Povzeto po Izbrane/pomembnejše poklicne bolezni, ZSSS, november 2016

Povezani prispevki:

EU OSHA o boleznih, povezanih z delom