Anketa ZSSS o poklicnih boleznih pri slovenskih delodajalcih, 2018

Anketa, ki smo jo izvedli v aprilu 2018 je pokazala sledeče:

  • 74 % jih meni, da njihovo delo škoduje njihovemu zdravju
  • 35 % jih delodajalec na usposabljanju opozori na tveganje za nastanek poklicne bolezni
  • 31 % jih izvajalec medicine dela seznani s tveganjem za nastanek poklicne bolezni
  • 37 % jih je seznanjeno z delodajalčevo oceno tveganja
  • 10 % v delodajalčevi oceni tveganja je ocenjeno tveganje za nastanek poklicne bolezni
  • 6 % pri delodajalcu je potrjena poklicna bolezen

Več o rezultatih ankete:

Poročilo o anketi

Vprašalnik

Analiza ankete – Sumarnik

Analiza ankete – Grafični prikaz