ESENER-2014: Evropska raziskava v podjetjih o novih in nastajajočih tveganjih proučuje, kako se na evropskih delovnih mestih upravljajo tveganja za varnost in zdravje:

Terensko delo za drugi sklop raziskave ESENER je bilo opravljeno poleti in jeseni leta 2014. Raziskava zagotavlja dragocen najnovejši vpogled v načine upravljanja tveganj na delovnem mestu, zlasti novih in nastajajočih tveganj, po Evropi.

Usmeritev v nova in nastajajoča tveganja pomeni, da odgovori pripomorejo k boljšemu razumevanju premalo raziskanih in vse pomembnejših področij varnosti in zdravja pri delu, kot so psihosocialna tveganja, ki na evropskih delovnih mestih vzbujajo čedalje večjo zaskrbljenost. 

Raziskava iz leta 2014 je še podrobnejša in obsežnejša od prve, saj se je velikost vzorcev povečala za polovico, v treh državah pa so bili nacionalni vzorci dodatno povečani. V raziskavo ESENER-2 so bila vključena mikropodjetja s pet do deset zaposlenimi in prvič tudi kmetijska podjetja. Enaintridesetim državam, ki so v raziskavi sodelovale leta 2009, je bilo dodanih pet novih držav — Albanija, Islandija, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Črna gora in Srbija.

Med drugim so bile zajete naslednje teme:

  • mišično-kostna obolenja;
  • upravljanje varnosti in zdravja pri delu;
  • pristopi k sodelovanju delavcev pri varnosti in zdravju pri delu.

Raziskava ESENER zagotavlja oblikovalcem politike ter raziskovalcem na nacionalni in evropski ravni zelo potrebne podatke. O načinu upravljanja varnosti in zdravja pri delu v podjetjih na ravni EU ni na voljo drugih virov informacij. Raziskava ESENER ima ključno vlogo pri nudenju pomoči agenciji EU-OSHA, da lahko zagotavlja informacije, ki so primerljive za posamezne države ter lahko prispevajo k oblikovanju politike o varnosti in zdravju pri delu. 

Interaktivna nadzorna plošča raziskave  omogoča vizualizacijo in souporabo podatkov raziskave ESENER-2.

Prvo poročilo ESENER-2 v slovenščini

Povzetek ESENER-2 o varnosti in zdravju pri delu v različnih državah EU


Ne spreglejte : Prikaz podatkov – EU-OSHA

EU-OSHA nudi orodja za prikaz podatkov, ki prikažejo dejstva in številke o vrsti vprašanj, povezanih z varnostjo in zdravjem pri delu (VZD) po Evropi, vključno s tem, kako se tveganja upravljajo, delovnimi razmerami, demografskimi podatki, vplivi na zdravje, politikami in strategijami.

Uporabniku prijazna orodja prikažejo ključne ugotovitve in podatke, ki se jih lahko razvrsti po državah, sektorjih in drugih merilih. na voljo so sledeči prikazi podatkov: