Seznam e-novic v letu 2018

 

1/2018 e-novica (3.1.2018): Statistični pregled Slovenije 2017 kot navdih za pobude delavskih zaupnikov za VZD
2/2018 e-novica (9.1.2018): Umikanje intervencijskim vozilom
3/2018 e-novica (10.1.2018): Poziv ZSSS pristojnima ministrstvoma za posodobitev predpisov na področju zaščite delavcev pred karcinogeni in drugimi nevarnimi kemikalijami
4/2018 e-novica (15.1.2018): Nova publikacija EU OSHA v slovenščini o zaščiti delavcev pred reprotoksini na delovnem mestu
5/2018 e-novica (29. 1. 2018): 47. seja skupščine Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU OSHA), 24. in 25. januarja 2018
6/2018 e-novica (31.1.2018): Predlog ZZVZZ-1 za uvedbo zdravstvenega zavarovanja za poklicno tveganje
7/2018 e-novica (1.2.2018): Predlog resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu (ReNPVZD-1), EPA 2571-VII
8/2018 e-novica (12.2.2018): Publikacija EUROFOUND “Delovne razmere delavcev različnih starosti”
9/2018 e-novica (16.2.2018): Vzroki rasti bolniške odsotnosti z dela v Sloveniji v letih 2015-2017
10/2018 e-novica (27.2.2018): Različna odsotnost z dela po različnih območjih Slovenije v letu 2017
11/2018 e-novica (6.3.2018): POZOR! Maja 2018 bo konec desetletnega prehodnega obdobja za uveljavitev uredbe REACH za kemično varnost
12/2018 e-novica (15.3.2018): Novo na spletni strani EU OSHA o boleznih, povezanih z delom
13/2018 e-novica (16.3.2018): Poziv ministrici za zdravje naj kljub odstopu vlade izda Pravilnik o poklicnih boleznih
14/2018 e-novica (29.3.2018): Spletna anketa ZSSS “Ocena tveganja in poklicne bolezni”
15/2018 e-novica (4.4.2018): »Zdravje za vse« ob 7. aprilu 2018, svetovnem dnevu zdravja
16/2018 e- novica (6.4.2018): Predlog Pravilnika o poklicnih boleznih v javni obravnavi od 4. 4. do 20. 4. 2018
17/2018 e-novica (9.4.2018): Vložen predlog za obvezujoče evropske mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti za 5 dodatnih karcinogenov
18/2018 e-novica (11.4.2018): Ne pozabite izpolniti ankete ZSSS “Ocena tveganja in poklicne bolezni” (opomnik na 14/2018 e-novico)
19/2018 e-novica (13.4.2018): Nova Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018–2027 (ReNPVZD18–27)
20/2018 e-novica (16.4.2018): Objavljen ISO 45001, novi mednarodni standard  upravljanja z varnostjo in zdravjem pri delu
21/2018 e-novica (23.4.2018): Sporočila ZSSS ob 28. aprilu 2018, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu
22/2018 e-novica (24.4.2018): Kampanja EU OSHA 2018–2019: Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta in Nacionalno tekmovanje za priznanje “Dobra praksa na področju VZD”
23/2018 e-novica (25.4.2018): Sporočilo ETUC ob mednarodnem delavskem spominskem dnevu, 28. april 2018
24/2018 e-novica (26.4.2018): Proslavimo praznik dela, 1. maj 2018!
25/2018 e-novica (11.5.2018): Poročilo IRSD za leto 2017
26/2018 e-novica (18.5.2018): Vabilo na okroglo mizo – Vplivi globalnega segrevanja na slovenske delavce
27/2018 e-novica (21.5.2018): Obiščite spletno stran evropske kampanje 2018-2019 o nevarnih kemičnih snoveh
28/2018 e-novica (22.5.2018): POMEMBNO – Znova se morate naročiti na prejemanje naših e-novic v skladu z novo uredbo o varstvu podatkov (GDPR)
29/2018 e-novica (24.5.2018): Naročilnica na e-novice VZD po 25. maju 2018 in nov e-naslov službe ZSSS za varnost in zdravje pri delu
30/2018 e-novica (31.5.2018): Mejnik kemijske varnosti v EU – 31. maja 2018 polna uveljavitev uredbe REACH
31/2018 e-novica ZSSS (5.6.2018): Opomnik: Vabilo na okroglo mizo – Vplivi globalnega segrevanja na slovenske delavce
32/2018 e-novica (6.6.2018): Predlogi ZSSS za nacionalni Akcijski načrt varnosti in zdravja pri delu 2018-2020
33/2018 e-novica (27.6.2018): Vpliv elekromagnetnih sevanj na človeka
34/2018 e-novica ZSSS (3.7.2018): Sindikati v EU za zaščito delavcev pred karcinogeni in drugimi nevarnimi kemikalijami
35/2018 e-novica ZSSS (11.7.2018): Varno delo na soncu tudi to poletje
36/2018 e-novica ZSSS (12.7.2018): Javno EU posvetovanje o ureditvi poletnega časa – ali naj tudi v prihodnje dvakrat letno premikamo 
37/2018 e-novica ZSSS (13.7.2018): Nova NAPO risanka o tveganjih zaradi prahu na delovnem mestu
38/2018 e-novica ZSSS (16.8.2018): Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
39/2018 e-novica ZSSS (20.8.2018): Rekordna odškodnina umirajočemu ameriškemu vzdrževalcu zaradi dela z glifosatom
40/2018 e-novica ZSSS (3.9.2018): Prijava na tekmovanje za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019« možna le še do 10. 9. 2018
41/2018 e-novica ZSSS (7.9.2018): Zaživel je program OMRA
42/2018 e-novica ZSSS (18.9.2018): Evropska konfederacija sindikatov (ETUC) je že začela snovati akcijsko-strateški program na področju varnosti in zdravja pri delu za naslednjih pet let
43/2018 e-novica ZSSS (19.9.2018): Naš človek v Bruslju
44/2018 e-novica ZSSS (20.9.2018): Načelo STOP za učinkovito obvladovanje nevarnih snovi na delovnem mestu
45/2018 e-novica ZSSS (24.9.2018): Sindikati za novo evropsko direktivo za obvladovanje psihosocialnih tveganj na delovnem mestu
46/2018 e-novica ZSSS (27.9.2018): Podaljšana veljavnost dogovora za preprečevanje poklicnega raka za obdobje 2016 – 2018
47/2018 e-novica ZSSS (2.10.2018): Prva napoved posveta ZSSS za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu
48/2018 e-novica ZSSS (5.10.2018): ZSSS pozvala Stalno predstavništvo RS pri EU, naj glasuje za mejno vrednost za hlape dizelskih motorjev
49/2018 e-novica ZSSS (5.10.2018): 10. Posvet Kemijska varnost za vse: Varno ravnajmo z nevarnimi snovmi za zdrava delovna mesta in okolje
50/2018 e-novica ZSSS (9.10.2018): Slovenija na COREPER glasovala za vključitev mejne vrednosti za hlape dizel motorjev v Direktivo 2004/37/ES
51/2018 e-novica ZSSS (11.10.2018): Vabilo na posvet ZSSS o varnosti in zdravju pri delu: Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi!
52/2018 e-novica ZSSS (22.10.2018): Nočno delo zvišuje tveganje za raka na dojkah
54/2018 e-novica ZSSS (7.11.2018): O posvetu ZSSS »VARNO RAVNAJMO Z NEVARNIMI KEMIČNIMI SNOVMI«
55/2018 e-novica ZSSS (9.11.2018): Zaščitimo mlade v rodni dobi pred reprotoksini
56/2018 e-novica ZSSS (12.11.2018): Veste kaj je sindrom računalniškega vida?
57/2018 e-novica ZSSS (16.11.2018): Podeljene nagrade in priznanja Avgusta Kuharja za leto 2018
58/2018 e-novica ZSSS (20.11.2018)Sporočila posveta ZSSS »VARNO RAVNAJMO Z NEVARNIMI KEMIČNIMI SNOVMI«
59/2018 e-novica ZSSS (23.11.2018): Poročilo Inšpektorata RS za delo za leto 2017
60/2018 e-novica ZSSS (5.12.2018): Nova publikacija »Rak in delo: Razumeti poklicne rake in ukrepati za njihovo odpravo«
61/2018 e-novica ZSSS (6.12.2018): Ministrstvo in inšpektorat za delo sta se preselila na novo lokacijo
62/2018 e-novica ZSSS (11.12.2018): Spremembe in dopolnitve Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
63/2018 e-novica ZSSS (17.12.2018): Poklicne bolezni v EU in v Sloveniji – poziv ministru za zdravje
64/2018 e-novica ZSSS (19.12.2018): Poročilo o delo Strokovne službe ZSSS za varnost in zdravje pri delu v letu 2018
65/2018 e-novica ZSSS (19.12.2018): Srečno 2019!