Seznam e-novic v letu 2019

 

1/2019 e-novica ZSSS (4.1.2019): Odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije U-I-181/16-18
2/2019 e-novica ZSSS (11.1.2019): Akcijski načrt za izvajanje resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018-2027 v prvem triletnem obdobju (2018-2021)
3/2019 e-novica ZSSS (16.1.2019): Prioritete ZSSS v letu 2019 na področju varnosti in zdravja pri delu so poklicne bolezni
4/2019 e-novica ZSSS (18.1.2019): Škodljivim ftalatom so šteti dnevi
5/2019 e-novica ZSSS (29.1.2019): ECHA podpisala sporazum o priporočilih za mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost
6/2019 e-novica ZSSS (1.2.2019): Odprt je javni poziv za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje v letu 2019
7/2019 e-novica ZSSS (4.2.2019): Trpinčenje na delovnem mestu
8/2019 e-novica ZSSS (11.2.2019): Spoznajmo Matejo Kočevar!
9/2019 e-novica ZSSS (13.2.2019): Vabilo k izpolnitvi ankete ZSSS o predlogih za naslednjo pokojninsko reformo
10/2019 e-novica ZSSS (15.2.2019): Grafična predstavitev EU OSHA o nevarnih kemičnih snoveh
11/2019 e-novica ZSSS (4.3.2019): ZSSS ministru za zdravje predlaga dopolnitev seznama poklicnih bolezni
12/2019 e-novica ZSSS (6.3.2019): Le do 10. marca 2019 še lahko izpolnite anketo ZSSS o predlogih za naslednjo pokojninsko reformo
13/2019 e-novica ZSSS (8.3.2019): Tolmačenje Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja glede pravice do denarnega nadomestila za čas nege ožjega družinskega člana
14/2019 e-novica ZSSS (19.3.2019): PRVI REZULTATI SPLETNE ANKETE ZSSS O PREDLOGIH ZA NASLEDNJO POKOJNINSKO REFORMO
15/2019 e-novica ZSSS (26.3.2019): Nova e-publikacija ZSSS o standardu SIST ISO 45001:2018
16/2019 e-novica ZSSS (27.3.2019): VARSTVO OSEBNIH PODATKOV V DELOVNIH RAZMERJIH – Smernice Informacijskega pooblaščenca
17/2019 e-novica ZSSS (8.4.2019): »Zdravje za vse« je geslo letošnjega svetovnega dneva zdravja
18/2019 e-novica ZSSS (18.4.2019): Sporočila MOD-ILO ob 28. aprilu 2019, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu
19/2019 e-novica ZSSS (19.4.2019): Pojdi 26. 5. 2019 volit na evropske volitve!
20/2019 e-novica ZSSS (23.4.2019): Živel 1. in 2. maj 2019, praznik dela
21/2019 e-novica ZSSS (26.4.2019): Sporočila ZSSS ob 28. aprilu, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu
22/2019 e-novica ZSSS (29.4.2019): Anketa kandidatov za evropske volitve 26. 5. 2019
23/2019 e-novica ZSSS (8.5.2019): Kandidati za evropske poslance o dopolnitvah evropske zakonodaje na področju varnosti in zdravja pri delu
24/2019 e-novica ZSSS (13.5.2019): Poročilo IRSD za leto 2018
25/2019 e-novica ZSSS (19.5.2019): Poročilo o delu ETUC 2015-2019
26/2019 e-novica ZSSS (21.5.2019): Programske usmeritve 14. kongresa ETUC, 21. do 24. maj 2019, Dunaj
27/2019 e-novica ZSSS (29.5.2019): Izgorelost uvrščena na seznam diagnoz WHO
28/2019 e-novica ZSSS (31.5.2019): Anketa ZSSS o ekstremnih temperaturah na delovnem mestu
29/2019 e-novica ZSSS (10.6.2019): Vabilo na 2. simpoziju o vplivu vročine na delavce
30/2019 e-novica ZSSS (10.6.2019): 25-letnica obstoja Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu EU OSHA
31/2019 e-novica ZSSS (13.6.2019): Praznik delavskega soupravljanja – 30 let okvirne direktive št. 391 iz leta 1989
32/2019 e-novica ZSSS (17.6.2019): EPSCO o varnosti in zdravju pri delu na novih oblikah dela
33/2019 e-novica ZSSS (1.7.2019): Vročina napada zdravje delavcev in njihovo produktivnost
34/2019 e-novica ZSSS (5.7.2019): Rezultati ankete ZSSS o temperaturah na delovnem mestu
35/2019 e-novica ZSSS (8.7.2019): Nova ILO konvencija za preprečevanje nasilja in nadlegovanja v svetu dela
36/2019 e-novica ZSSS (10.7.2019): Mejna vrednost za vdihljivi kremenčev prah
37/2019 e-novica ZSSS (15.7.2019): Poklicni vzroki nevrodegenerativnih bolezni
38/2019 e-novica ZSSS (21.8.2019): V Franciji sodijo institucionaliziranem trpinčenju na delovnem mestu
39/2019 e-novica ZSSS (23.8.2019): Seminar MDDSZEM: Možnosti rabe in zlorabe modernih tehnologij za spremljanje in nadzorovanje delavcev ter delovnega okolja in Mednarodna konferenca »Ženske in moški na delovnem mestu: Varnost in zdravje pri delu v kontekstu enakih možnosti«
40/2019 e-novica ZSSS (23.8.2019): Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je objavila ocene stroškov smrtnih in ostalih poklicnih nezgod in bolezni v Evropi
41/2019 e-novica ZSSS (3.9.2019): Vabilo na posvet: Skrbna podjetja
42/2019 e-novica ZSSS (4.9.2019): Nočna izmena ter rak na dojkah in prostati
43/2019 e-novica ZSSS (5.9.2019): Osnutek »Evropskega okvira za kakovostno pripravništvo« v javni obravnavi do konca oktobra 2019
44/2019 e-novica ZSSS (11.9.2019): Leto 2019 je mednarodno leto periodnega sistema elementov
45/2019 e-novica ZSSS (16.9.2019): Sindikati in podnebne spremembe – Na mrtvem planetu ni delovnih mest
46/2019 e-novica ZSSS (17.9.2019): Podnebni štrajk, petek, 27. 9. 2019 ob 11.55
47/2019 e-novica ZSSS (23.9.2019): Predlog Zakona o podnebni politiki v javni razpravi do 12. 10. 2019
48/2019 e-novica ZSSS (24.9.2019): Kampanja ETUC za evropsko najvišjo dovoljeno temperaturo na delovnem mestu
49/2019 e-novica ZSSS (27.9.2019): Podeljena priznanja “Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019”
50/2019 e-novica ZSSS (1.10.2019): Rezervirajte datum 22. 11. 2019 za posvet ZSSS o vplivu podnebnih sprememb na delovne razmere
51/2019 e-novica ZSSS (17.10.2019): Nova danska študija o učinku reprotoksinov na otroke zaposlenih v industriji barv in tiska
52/2019 e-novica ZSSS (25.10.2019): Vabilo na posvet ZSSS o vplivu podnebnih sprememb na delovne razmere
53/2019 e-novica ZSSS (30.10.2019): O razlikah med delovnim življenjem žensk in moških, Kongresni center Brdo, 14. oktober 2019
54/2019 e-novica ZSSS (5.11.2019): Evropsko javno posvetovanje o mejnih vrednostih za svinec in diizocianate
55/2019 e-novica ZSSS (8.11.2019): Nagrade in priznanja Avgusta Kuharja za leto 2019
56/2019 e-novica ZSSS (27.11.2019): Zaključek evropske kampanje Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta
57/2019 e-novica ZSSS (9.12.2019): Posvet ZSSS: VPLIV PODNEBNIH SPREMEMB NA DELOVNE RAZMERE, 22. 11. 2019
58/2019 e-novica ZSSS (10.12.2019): Predlogi evropskih sindikatov za novo strategijo EU na področju varnosti in zdravja pri delu
59/2019 e-novica ZSSS (11.12.2019): Dodatek k plači iz naslova neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu po 1. 1. 2020
60/2019 e-novica ZSSS (18.19.2019): Prvi rezultati tretje evropske raziskave ESENER 3
61/2019 e-novica ZSSS (19.12.2019): Poročamo, kaj smo v letu 2019 naredili za vas
62/2019 e-novica ZSSS (20.12.2019): V letu 2020 skupaj za varno in zdravo delo in zelen planet