Seznam e-novic v letu 2019

 

1/2019 e-novica ZSSS: Odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije U-I-181/16-18
2/2019 e-novica ZSSS: Akcijski načrt za izvajanje resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018-2027 v prvem triletnem obdobju (2018-2021)
3/2019 e-novica ZSSS: Prioritete ZSSS v letu 2019 na področju varnosti in zdravja pri delu so poklicne bolezni
4/2019 e-novica ZSSS: Škodljivim ftalatom so šteti dnevi
5/2019 e-novica ZSSS: ECHA podpisala sporazum o priporočilih za mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost
6/2019 e-novica ZSSS: Odprt je javni poziv za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje v letu 2019
7/2019 e-novica ZSSS: Trpinčenje na delovnem mestu
8/2019 e-novica ZSSS: Spoznajmo Matejo Kočevar!
9/2019 e-novica ZSSS: Vabilo k izpolnitvi ankete ZSSS o predlogih za naslednjo pokojninsko reformo
10/2019 e-novica ZSSS: Grafična predstavitev EU OSHA o nevarnih kemičnih snoveh
11/2019 e-novica ZSSS: ZSSS ministru za zdravje predlaga dopolnitev seznama poklicnih bolezni
12/2019 e-novica ZSSS: Le do 10. marca 2019 še lahko izpolnite anketo ZSSS o predlogih za naslednjo pokojninsko reformo
13/2019 e-novica ZSSS: Tolmačenje Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja glede pravice do denarnega nadomestila za čas nege ožjega družinskega člana
14/2019 e-novica ZSSS: PRVI REZULTATI SPLETNE ANKETE ZSSS O PREDLOGIH ZA NASLEDNJO POKOJNINSKO REFORMO
15/2019 e-novica ZSSS: Nova e-publikacija ZSSS o standardu SIST ISO 45001:2018
16/2019 e-novica ZSSS: VARSTVO OSEBNIH PODATKOV V DELOVNIH RAZMERJIH – Smernice Informacijskega pooblaščenca
17/2019 e-novica ZSSS: »Zdravje za vse« je geslo letošnjega svetovnega dneva zdravja
18/2019 e-novica ZSSS: Sporočila MOD-ILO ob 28. aprilu 2019, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu
19/2019 e-novica ZSSS: Pojdi 26. 5. 2019 volit na evropske volitve!
20/2019 e-novica ZSSS: Živel 1. in 2. maj 2019, praznik dela
21/2019 e-novica ZSSS: Sporočila ZSSS ob 28. aprilu, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu
22/2019 e-novica ZSSS: Anketa kandidatov za evropske volitve 26. 5. 2019
23/2019 e-novica ZSSS: Kandidati za evropske poslance o dopolnitvah evropske zakonodaje na področju varnosti in zdravja pri delu
24/2019 e-novica ZSSS: Poročilo IRSD za leto 2018
25/2019 e-novica ZSSS: Poročilo o delu ETUC 2015-2019
26/2019 e-novica ZSSS: Programske usmeritve 14. kongresa ETUC, 21. do 24. maj 2019, Dunaj
27/2019 e-novica ZSSS: Izgorelost uvrščena na seznam diagnoz WHO
28/2019 e-novica ZSSS: Anketa ZSSS o ekstremnih temperaturah na delovnem mestu
29/2019 e-novica ZSSS: Vabilo na 2. simpoziju o vplivu vročine na delavce
30/2019 e-novica ZSSS: 25-letnica obstoja Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu EU OSHA
31/2019 e-novica ZSSS: Praznik delavskega soupravljanja – 30 let okvirne direktive št. 391 iz leta 1989
32/2019 e-novica ZSSS: EPSCO o varnosti in zdravju pri delu na novih oblikah dela
33/2019 e-novica ZSSS: Vročina napada zdravje delavcev in njihovo produktivnost
34/2019 e-novica ZSSS: Rezultati ankete ZSSS o temperaturah na delovnem mestu
35/2019 e-novica ZSSS: Nova ILO konvencija za preprečevanje nasilja in nadlegovanja v svetu dela
36/2019 e-novica ZSSS: Mejna vrednost za vdihljivi kremenčev prah
37/2019 e-novica ZSSS: Poklicni vzroki nevrodegenerativnih bolezni
38/2019 e-novica ZSSS: V Franciji sodijo institucionaliziranem trpinčenju na delovnem mestu
39/2019 e-novica ZSSS: Seminar MDDSZEM: Možnosti rabe in zlorabe modernih tehnologij za spremljanje in nadzorovanje delavcev ter delovnega okolja in Mednarodna konferenca »Ženske in moški na delovnem mestu: Varnost in zdravje pri delu v kontekstu enakih možnosti«
40/2019 e-novica ZSSS: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je objavila ocene stroškov smrtnih in ostalih poklicnih nezgod in bolezni v Evropi
41/2019 e-novica ZSSS: Vabilo na posvet: Skrbna podjetja
42/2019 e-novica ZSSS: Nočna izmena ter rak na dojkah in prostati
43/2019 e-novica ZSSS: Osnutek »Evropskega okvira za kakovostno pripravništvo« v javni obravnavi do konca oktobra 2019
44/2019 e-novica ZSSS: Leto 2019 je mednarodno leto periodnega sistema elementov
45/2019 e-novica ZSSS: Sindikati in podnebne spremembe – Na mrtvem planetu ni delovnih mest
46/2019 e-novica ZSSS: Podnebni štrajk, petek, 27. 9. 2019 ob 11.55
47/2019 e-novica ZSSS: Predlog Zakona o podnebni politiki v javni razpravi do 12. 10. 2019
48/2019 e-novica ZSSS: Kampanja ETUC za evropsko najvišjo dovoljeno temperaturo na delovnem mestu
49/2019 e-novica ZSSS: Podeljena priznanja “Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019”
50/2019 e-novica ZSSS: Rezervirajte datum 22. 11. 2019 za posvet ZSSS o vplivu podnebnih sprememb na delovne razmere
51/2019 e-novica ZSSS: Nova danska študija o učinku reprotoksinov na otroke zaposlenih v industriji barv in tiska
52/2019 e-novica ZSSS: Vabilo na posvet ZSSS o vplivu podnebnih sprememb na delovne razmere
53/2019 e-novica ZSSS: O razlikah med delovnim življenjem žensk in moških, Kongresni center Brdo, 14. oktober 2019
54/2019 e-novica ZSSS: Evropsko javno posvetovanje o mejnih vrednostih za svinec in diizocianate
55/2019 e-novica ZSSS: Nagrade in priznanja Avgusta Kuharja za leto 2019
56/2019 e-novica ZSSS: Zaključek evropske kampanje Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta
57/2019 e-novica ZSSS: Posvet ZSSS: VPLIV PODNEBNIH SPREMEMB NA DELOVNE RAZMERE, 22. 11. 2019
58/2019 e-novica ZSSS: Predlogi evropskih sindikatov za novo strategijo EU na področju varnosti in zdravja pri delu
59/2019 e-novica ZSSS: Dodatek k plači iz naslova neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu po 1. 1. 2020
60/2019 e-novica ZSSS: Prvi rezultati tretje evropske raziskave ESENER 3
61/2019 e-novica ZSSS: Poročamo, kaj smo v letu 2019 naredili za vas