Seznam e-novic v letu 2020

 
1/2020 e-novica ZSSS: Novi pravilniki za več varnosti in zdravja pri delu
2/2020 e-novica ZSSS: Štiri nove snovi, ki vzbujajo skrb
3/2020 e-novica ZSSS: Slovenski prevod konvencije MOD št. 190 o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela
4/2020 e-novica ZSSS: Javna obravnava o razdelitvi 350 milijonov evrov za ohranitev podnebja
5/2020 e-novica ZSSS: Javni poziv za pridobitev certifikata Družbeno odgovoren delodajalec
6/2020 e-novica ZSSS: Na spletni strani ZSSSzaupnikVZD povezave na zbirke podatkov o nevarnih kemikalijah
7/2020 e-novica ZSSS: Karantena in delo na domu – ukrepa proti širjenju koronavirusa SARS-CoV-2
8/2020 e-novica ZSSS: Spletni seminar »Kako do certifikata Družbeno odgovoren delodajalec«
9/2020 e-novica ZSSS: Posvetovanja ECHA o mejnih vrednostih za poklicno izpostavljenost azbestu in kadmiju
10/2020 e-novica ZSSS: Varnost in zdravje pri delu na 8. marec 2020, mednarodni dan žensk
11/2020 e-novica ZSSS: Pojasnilo MDDSZ: Delo na domu in odrejanje drugega dela v izjemnih okoliščinah
12/2020 e-novica ZSSS: Preventivni zdravstveni pregledi za občasno in začasno delo upokojencev
13/2020 e-novica ZSSS: Epidemija razglašena – Kako se zaščititi pred okužbo na delovnem mestu?
14/2020 e-novica ZSSS: Ali je delo v času epidemije varno?
15/2020 e-novica ZSSS: Poziv k aktivni vlogi medicine dela v času epidemije
16/2020 e-novica ZSSS: Medicina dela predlaga ukrepe za varovanje zdravja delavcev v času epidemije COVID-19
17/2020 e-novica ZSSS: Medicina dela – koristne informacije za obvladovanje COVID-19
18/2020 e-novica ZSSS: COVID-19 naj bo v primeru okužbe na delovnem mestu poklicna bolezen
19/2020 e-novica ZSSS: Opozorila tržnega inšpektorata glede mask za zaščito v času pandemije
20/2020 e-novica ZSSS: Smernice medicine dela in inšpekcije dela za ustavitev dela v času epidemije COVID-19
21/2020 e-novica ZSSS: Kako varno namestiti, uporabljati in odstraniti kirurško masko tipa II R
22/2020 e-novica ZSSS: COVID-19 kot poškodba pri delu
23/2020 e-novica ZSSS: Eurofoundova spletna anketa: Življenje, delo in COVID-19
24/2020 e-novica ZSSS: Priporočila za zaključek izolacije in vrnitev na delovno mesto
25/2020 e-novica ZSSS: Kampanja ETUC ob 28. aprilu, mednarodnem spominskem delavskem dnevu
26/2020 e-novica ZSSS: Sporočila ZSSS ob 28. aprilu, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu
27/2020 e-novica ZSSS: Sporočila MOD-ILO ob 28. aprilu 2020, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu
28/2020 e-novica ZSSS: Živel praznik dela, 1. in 2. maj 2020
29/2020 e-novica ZSSS: COVID-19 in vračanje na delovno mesto / neobvezujoče smernice EU-OSHA
30/2020 e-novica ZSSS: ZSSS zahteva pravilno klasifikacijo koronavirusa SARS-CoV-2 v direktivi EU 2000/54/ES
31/2020 e-novica ZSSS: Navodila in priporočila NIJZ za varno izvajanje posameznih dejavnosti
32/2020 e-novica ZSSS: Barometer o varnosti in zdravju pri delu: interaktivno orodje za ogled stanja na področju varnosti in zdravja pri delu v Evropi
33/2020 e-novica ZSSS: Evropski poslanec Milan Brglez prisluhnil pozivu ETUC in ZSSS
34/2020 e-novica ZSSS: Evropski teden boja proti raku, 25. do 31. maj 2020
35/2020 e-novica ZSSS: Projekt Heat-Shield ponuja vrsto koristnih brezplačnih informacij in nasvetov za blaženje negativnih vplivov visokih temperatur na delovnih mestih
36/2020 e-novica ZSSS: Izpolnite kratko anketo »VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU V ČASU EPIDEMIJE COVID-19«
37/2020 e-novica ZSSS: Rezultati raziskave ESENER za leto 2019 na voljo v slovenščini v obliki interaktivne vizualizacije podatkov
38/2020 e-novica ZSSS: Predsedstvo ZSSS predlaga sistemsko spremembo vloge medicine dela
39/2020 e-novica ZSSS: V Franciji najvišje kazni zaradi institucionaliziranega trpinčenja na delovnem mestu
40/2020 e-novica ZSSS: Opravljanje dela na domu z vidika delovnega prava in varnosti in zdravja pri delu
41/2020 e-novica ZSSS: Kategorizacija SARS-CoV-2 sprožila dopolnitev direktive EU 2000/54/ES
42/2020 e-novica ZSSS: Trije reprotoksini in hormoski motilec, ki vzbujajo skrb
43/2020 e-novica ZSSS: Vlada sprejela Poročilo o delu Inšpektorata RS za delo za leto 2019
44/2020 e-novica ZSSS: Preprečimo COVID-19 z zaščitnimi očali!
45/2020 e-novica ZSSS: Primeri dobre prakse v zaščiti pred novim koronavirusom
46/2020 e-novica ZSSS: Sporočilo Evropske komisije: Smernice o sezonskih delavcih v EU v okviru izbruha COVID-19
47/2020 e-novica ZSSS: Zaradi epidemije COVID-19 cepljenje proti sezonski gripi še bolj pomembno
48/2020 e-novica ZSSS: Preprečevanje širjenja COVID-19 na delovnih mestih z dopolnitvijo ocene tveganja
49/2020 e-novica ZSSS: Osnutek dolgoročne podnebne strategije v javni obravnavi
50/2020 e-novica ZSSS: ZSSS zahteva zvišanje mejne vrednosti za izpušne pline dizelskih motorjev
51/2020 e-novica ZSSS: Sezonska gripa podvoji širjenje COVID-19
52/2020 e-novica ZSSS: Vse o cepljenju proti sezonski gripi
53/2020 e-novica ZSSS: Predlagane evropske mejne vrednosti za benzen, akrilonitril in nikljeve spojine
54/2020 e-novica ZSSS: Mejna vrednost za kremenčev prah je tehnično izvedljiva
55/2020 e-novica ZSSS: Poziv ZSSS za dopolnitev predpisov
56/2020 e-novica ZSSS: Kampanja “Čas je, da EU odpravi stres na delovnem mestu”
57/2020 e-novica ZSSS: Kampanja EU OSHA 2020-2022 “Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta “
58/2020 e-novica ZSSS: Spletni seminar o kostno-mišičnih obolenjih, povezanih z delom (20. oktober 2020)
59/2020 e-novica ZSSS: Spletna predstavitev rezultatov raziskave ESENER-3 (28. 10. 2020)
60/2020 e-novica ZSSS: Protokol in priporočila NIJZ v primeru okužbe s koronavirusom
61/2020 e-novica ZSSS: Priporočila medicine dela za zagotavljanje varnih delovnih razmer pred COVID-19
62/2020 e-novica ZSSS: Javni poziv predsednice ZSSS k zagotovitvi varnosti in zdravja na delovnem mestu v času epidemije
63/2020 e-novica ZSSS: Zbiramo primere dobre prakse na področju preprečevanja kostno-mišičnih obolenj
64/2020 e-novica ZSSS: Prezračevanje preprečuje okužbo v prostorih, kjer se zadržuje več ljudi
65/2020 e-novica ZSSS: Konferenca “STOP poklicnemu raku” (9.-10. 11. 2020)
66/2020 e-novica ZSSS: Poziv politikom, naj podprejo sindikalna stališča k predlogu 4. revizije direktive 2004/37/ES
67/2020 e-novica ZSSS: Kdaj na delo po ozdravitvi COVID-19?
68/2020 e-novica ZSSS: Podeljene nagrade in priznanja Avgusta Kuharja v 2020
69/2020 e-novica ZSSS: Cepivo proti COVID-19
70/2020 e-novica ZSSS: NIJZ pripravlja Platformo za zdravje delavcev
71/2020 e-novica ZSSS: Vabilo na predstavitev rezultatov ESENER-3, 2019
72/2020 e-novica ZSSS: Za ratifikacijo konvencije MOD o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela
73/2020 e-novica ZSSS: Anketa ZSSS – Ali se na svojem delovnem mestu počutite varno?
74/2020 e-novica ZSSS: Če imate vsaj en simptom COVID-19, ostanite doma!
75/2020 e-novica ZSSS: ESENER 3 o nezakoniti praksi v slovenskih podjetjih
76/2020 e-novica ZSSS: Javno posvetovanje EU o strateškem okviru VZD 2021-2027
77/2020 e-novica ZSSS: Prijava na cepljenje proti COVID-19
78/2020 e-novica ZSSS: Svetovni dan človekovih pravic 2020
79/2020 e-novica ZSSS: Poročilo o delu Strokovne službe ZSSS za VZD v 2020 in voščilo ob novem letu