Seznam e-novic v letu 2020

 
1/2020 e-novica ZSSS (7.1.2020): Novi pravilniki za več varnosti in zdravja pri delu
2/2020 e-novica ZSSS (20.1.2020): Štiri nove snovi, ki vzbujajo skrb
3/2020 e-novica ZSSS (23.1.2020): Slovenski prevod konvencije MOD št. 190 o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela
4/2020 e-novica ZSSS (29.1.2020): Javna obravnava o razdelitvi 350 milijonov evrov za ohranitev podnebja
5/2020 e-novica ZSSS (11.2.2020): Javni poziv za pridobitev certifikata Družbeno odgovoren delodajalec
6/2020 e-novica ZSSS (12.2.2020): Na spletni strani ZSSSzaupnikVZD povezave na zbirke podatkov o nevarnih kemikalijah
7/2020 e-novica ZSSS (25.2.2020): Karantena in delo na domu – ukrepa proti širjenju koronavirusa SARS-CoV-2
8/2020 e-novica ZSSS (3.3.2020): Spletni seminar »Kako do certifikata Družbeno odgovoren delodajalec«
9/2020 e-novica ZSSS (6.3.2020): Posvetovanja ECHA o mejnih vrednostih za poklicno izpostavljenost azbestu in kadmiju
10/2020 e-novica ZSSS (6.3.2020): Varnost in zdravje pri delu na 8. marec 2020, mednarodni dan žensk
11/2020 e-novica ZSSS (9.3.2020): Pojasnilo MDDSZ: Delo na domu in odrejanje drugega dela v izjemnih okoliščinah
12/2020 e-novica ZSSS (10.3.2020): Preventivni zdravstveni pregledi za občasno in začasno delo upokojencev
13/2020 e-novica ZSSS (13.3.2020): Epidemija razglašena – Kako se zaščititi pred okužbo na delovnem mestu?
14/2020 e-novica ZSSS (17.3.2020): Ali je delo v času epidemije varno?
15/2020 e-novica ZSSS (19.3.2020): Poziv k aktivni vlogi medicine dela v času epidemije
16/2020 e-novica ZSSS (20.3.2020): Medicina dela predlaga ukrepe za varovanje zdravja delavcev v času epidemije COVID-19
17/2020 e-novica ZSSS (14.3.2020): Medicina dela – koristne informacije za obvladovanje COVID-19
18/2020 e-novica ZSSS (27.3.2020): COVID-19 naj bo v primeru okužbe na delovnem mestu poklicna bolezen
19/2020 e-novica ZSSS (31.3.2020): Opozorila tržnega inšpektorata glede mask za zaščito v času pandemije
20/2020 e-novica ZSSS (1.4.2020): Smernice medicine dela in inšpekcije dela za ustavitev dela v času epidemije COVID-19
21/2020 e-novica ZSSS (6.4.2020): Kako varno namestiti, uporabljati in odstraniti kirurško masko tipa II R
22/2020 e-novica ZSSS (9.4.2020): COVID-19 kot poškodba pri delu
23/2020 e-novica ZSSS (16.4.2020): Eurofoundova spletna anketa: Življenje, delo in COVID-19
24/2020 e-novica ZSSS (17.4.2020): Priporočila za zaključek izolacije in vrnitev na delovno mesto
25/2020 e-novica ZSSS (24.4.2020): Kampanja ETUC ob 28. aprilu, mednarodnem spominskem delavskem dnevu
26/2020 e-novica ZSSS (28.4.2020): Sporočila ZSSS ob 28. aprilu, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu
27/2020 e-novica ZSSS (28.4.2020): Sporočila MOD-ILO ob 28. aprilu 2020, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu
28/2020 e-novica ZSSS (29.4.2020): Živel praznik dela, 1. in 2. maj 2020
29/2020 e-novica ZSSS (30.4.2020): COVID-19 in vračanje na delovno mesto / neobvezujoče smernice EU-OSHA
30/2020 e-novica ZSSS (6.5.2020): ZSSS zahteva pravilno klasifikacijo koronavirusa SARS-CoV-2 v direktivi EU 2000/54/ES
31/2020 e-novica ZSSS (8.5.2020): Navodila in priporočila NIJZ za varno izvajanje posameznih dejavnosti
32/2020 e-novica ZSSS (14.5.2020): Barometer o varnosti in zdravju pri delu: interaktivno orodje za ogled stanja na področju varnosti in zdravja pri delu v Evropi
33/2020 e-novica ZSSS (21.5.2020): Evropski poslanec Milan Brglez prisluhnil pozivu ETUC in ZSSS
34/2020 e-novica ZSSS (25.5.2020): Evropski teden boja proti raku, 25. do 31. maj 2020
35/2020 e-novica ZSSS (1.6.2020): Projekt Heat-Shield ponuja vrsto koristnih brezplačnih informacij in nasvetov za blaženje negativnih vplivov visokih temperatur na delovnih mestih
36/2020 e-novica ZSSS (3.6.2020): Izpolnite kratko anketo »VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU V ČASU EPIDEMIJE COVID-19«
37/2020 e-novica ZSSS (10.6.2020): Rezultati raziskave ESENER za leto 2019 na voljo v slovenščini v obliki interaktivne vizualizacije podatkov
38/2020 e-novica ZSSS (16.6.2020): Predsedstvo ZSSS predlaga sistemsko spremembo vloge medicine dela
39/2020 e-novica ZSSS (22.6.2020): V Franciji najvišje kazni zaradi institucionaliziranega trpinčenja na delovnem mestu
40/2020 e-novica ZSSS (24.6.2020): Opravljanje dela na domu z vidika delovnega prava in varnosti in zdravja pri delu
41/2020 e-novica ZSSS (29.6.2020): Kategorizacija SARS-CoV-2 sprožila dopolnitev direktive EU 2000/54/ES
42/2020 e-novica ZSSS (30.6.2020): Trije reprotoksini in hormoski motilec, ki vzbujajo skrb
43/2020 e-novica ZSSS (2.7.2020): Vlada sprejela Poročilo o delu Inšpektorata RS za delo za leto 2019
44/2020 e-novica ZSSS (7.7.2020): Preprečimo COVID-19 z zaščitnimi očali!
45/2020 e-novica ZSSS (8.7.2020): Primeri dobre prakse v zaščiti pred novim koronavirusom
46/2020 e-novica ZSSS (19.8.2020): Sporočilo Evropske komisije: Smernice o sezonskih delavcih v EU v okviru izbruha COVID-19
47/2020 e-novica ZSSS (24.8.2020): Zaradi epidemije COVID-19 cepljenje proti sezonski gripi še bolj pomembno
48/2020 e-novica ZSSS (7.9.2020): Preprečevanje širjenja COVID-19 na delovnih mestih z dopolnitvijo ocene tveganja
49/2020 e-novica ZSSS (11.9.2020): Osnutek dolgoročne podnebne strategije v javni obravnavi
50/2020 e-novica ZSSS (14.9.2020): ZSSS zahteva zvišanje mejne vrednosti za izpušne pline dizelskih motorjev
51/2020 e-novica ZSSS (15.9.2020): Sezonska gripa podvoji širjenje COVID-19
52/2020 e-novica ZSSS (24.9.2020): Vse o cepljenju proti sezonski gripi
53/2020 e-novica ZSSS (25.9.2020): Predlagane evropske mejne vrednosti za benzen, akrilonitril in nikljeve spojine
54/2020 e-novica ZSSS (5.10.2020): Mejna vrednost za kremenčev prah je tehnično izvedljiva
55/2020 e-novica ZSSS (9.10.2020): Poziv ZSSS za dopolnitev predpisov
56/2020 e-novica ZSSS (13.10.2020): Kampanja “Čas je, da EU odpravi stres na delovnem mestu”
57/2020 e-novica ZSSS (15.10.2020): Kampanja EU OSHA 2020-2022 “Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta “
58/2020 e-novica ZSSS (15.10.2020): Spletni seminar o kostno-mišičnih obolenjih, povezanih z delom (20. oktober 2020)
59/2020 e-novica ZSSS (16.10.2020): Spletna predstavitev rezultatov raziskave ESENER-3 (28. 10. 2020)
60/2020 e-novica ZSSS (16.10.2020): Protokol in priporočila NIJZ v primeru okužbe s koronavirusom
61/2020 e-novica ZSSS (20.10.2020): Priporočila medicine dela za zagotavljanje varnih delovnih razmer pred COVID-19
62/2020 e-novica ZSSS (28.10.2020): Javni poziv predsednice ZSSS k zagotovitvi varnosti in zdravja na delovnem mestu v času epidemije
63/2020 e-novica ZSSS (30.10.2020): Zbiramo primere dobre prakse na področju preprečevanja kostno-mišičnih obolenj
64/2020 e-novica ZSSS (2.11.2020): Prezračevanje preprečuje okužbo v prostorih, kjer se zadržuje več ljudi
65/2020 e-novica ZSSS (4.11.2020): Konferenca “STOP poklicnemu raku” (9.-10. 11. 2020)
66/2020 e-novica ZSSS (4.11.2020): Poziv politikom, naj podprejo sindikalna stališča k predlogu 4. revizije direktive 2004/37/ES
67/2020 e-novica ZSSS (12.11.2020): Kdaj na delo po ozdravitvi COVID-19?
68/2020 e-novica ZSSS (12.11.2020): Podeljene nagrade in priznanja Avgusta Kuharja v 2020
69/2020 e-novica ZSSS (16.11.2020): Cepivo proti COVID-19
70/2020 e-novica ZSSS (24.11.2020): NIJZ pripravlja Platformo za zdravje delavcev
71/2020 e-novica ZSSS (25.11.2020): Vabilo na predstavitev rezultatov ESENER-3, 2019
72/2020 e-novica ZSSS (27.11.2020): Za ratifikacijo konvencije MOD o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela
73/2020 e-novica ZSSS (1.12.2020): Anketa ZSSS – Ali se na svojem delovnem mestu počutite varno?
74/2020 e-novica ZSSS (3.12.2020): Če imate vsaj en simptom COVID-19, ostanite doma!
75/2020 e-novica ZSSS (7.12.2020): ESENER 3 o nezakoniti praksi v slovenskih podjetjih
76/2020 e-novica ZSSS (8.12.2020): Javno posvetovanje EU o strateškem okviru VZD 2021-2027
77/2020 e-novica ZSSS (10.12.2020): Prijava na cepljenje proti COVID-19
78/2020 e-novica ZSSS (10.12.2020): Svetovni dan človekovih pravic 2020
79/2020 e-novica ZSSS (21.12.2020): Poročilo o delu Strokovne službe ZSSS za VZD v 2020 in voščilo ob novem letu