DOMOV        ZSSS        SINDEKS

Seznam e-novic v letu 2020

 
1/2020 e-novica ZSSS: Novi pravilniki za več varnosti in zdravja pri delu
2/2020 e-novica ZSSS: Štiri nove snovi, ki vzbujajo skrb
3/2020 e-novica ZSSS: Slovenski prevod konvencije MOD št. 190 o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela
4/2020 e-novica ZSSS: Javna obravnava o razdelitvi 350 milijonov evrov za ohranitev podnebja
5/2020 e-novica ZSSS: Javni poziv za pridobitev certifikata Družbeno odgovoren delodajalec
6/2020 e-novica ZSSS: Na spletni strani ZSSSzaupnikVZD povezave na zbirke podatkov o nevarnih kemikalijah
7/2020 e-novica ZSSS: Karantena in delo na domu – ukrepa proti širjenju koronavirusa SARS-CoV-2
8/2020 e-novica ZSSS: Spletni seminar »Kako do certifikata Družbeno odgovoren delodajalec«
9/2020 e-novica ZSSS: Posvetovanja ECHA o mejnih vrednostih za poklicno izpostavljenost azbestu in kadmiju
10/2020 e-novica ZSSS: Varnost in zdravje pri delu na 8. marec 2020, mednarodni dan žensk
11/2020 e-novica ZSSS: Pojasnilo MDDSZ: Delo na domu in odrejanje drugega dela v izjemnih okoliščinah
12/2020 e-novica ZSSS: Preventivni zdravstveni pregledi za občasno in začasno delo upokojencev
13/2020 e-novica ZSSS: Epidemija razglašena – Kako se zaščititi pred okužbo na delovnem mestu?
14/2020 e-novica ZSSS: Ali je delo v času epidemije varno?
15/2020 e-novica ZSSS: Poziv k aktivni vlogi medicine dela v času epidemije
16/2020 e-novica ZSSS: Medicina dela predlaga ukrepe za varovanje zdravja delavcev v času epidemije COVID-19
17/2020 e-novica ZSSS: Medicina dela – koristne informacije za obvladovanje COVID-19
18/2020 e-novica ZSSS: COVID-19 naj bo v primeru okužbe na delovnem mestu poklicna bolezen
19/2020 e-novica ZSSS: Opozorila tržnega inšpektorata glede mask za zaščito v času pandemije
20/2020 e-novica ZSSS: Smernice medicine dela in inšpekcije dela za ustavitev dela v času epidemije COVID-19
Loading...