Seznam e-novic v letu 2021

Seznam e-novic 2021 po naslovih
1/2021 e-novica ZSSS  (5. 1. 2021): Pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti
2/2021 e-novica ZSSS (6. 1. 2021): Potrebno je tolmačenje o hitrih testih kot ukrepih delodajalca
3/2021 e-novica ZSSS (13. 1. 2021): Spletni seminar Naredimo delo na domu varno in zdravju prijazno / 3. 2. 2021
4/2021 e-novica ZSSS (20. 1. 2021): Ministrstvo o hitrih testih za preprečitev širjenja COVID-19 na delovnih mestih
5/2021 e-novica ZSSS (26. 1. 2021): Javna obravnava novega Zakona o varstvu okolja do 11. 2. 2021
6/2021 e-novica ZSSS (2. 2. 2021): Orodje OiRA za ocenjevanje tveganja za okužbo s COVID-19
7/2021 e-novica ZSSS 3. 2. 2021): Mnenje strokovnih služb ZSSS – testiranje z okužbo Covid-19 pri delodajalcu
8/2021 e-novica ZSSS (11. 2. 2021): Center za zastrupitve je na UKC Ljubljana
9/2021 e-novica ZSSS (12. 2. 2022): Prevaliti strošek testiranja na delavce je nezakonito
10/2021 e-novica ZSSS (13. 2. 2021): Eurofoundova spletna anketa: Življenje, delo in COVID-19
11/2021 e-novica ZSSS (18. 2. 2021): Prevod Evropskih priporočil za diagnosticiranje poklicnih bolezni
12/2021 e- novica ZSSS (19. 2. 2021): Inšpekcija dela poroča o svojem delu v 2020 med epidemijo covid-19
13/2021 e-novica ZSSS (4. 3. 2021): E-učilnica na spletnem orodju PKMO
14/2021 e-novica ZSSS (22. 3. 2021): Ministri napovedujejo Pravilnik o poklicnih boleznih v 2021
15/2021 e-novica ZSSS (25. 3. 2021): Posvet PKMO o promociji zdravja, 21. 4 2021
16/2021 e-novica ZSSS (31. 3. 2021): Nezgode pri delu in druge z delom povezane zdravstvene težave v letu 2020
17/2021 e-novica ZSSS (7. 4. 2021): Natečaj za tekmovanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2020-2022«
18/2021 e-novica ZSSS (12. 4. 2021): Zaključni simpozij projekta PREMIK, 20. in 21. april 2021
19/2021 e-novica ZSSS (26. 4. 2021): Sporočila evropskih sindikatov ob 28. 4. 2021, Delavskem spominskem dnevu
20/2021 e-novica ZSSS (28. 4. 2021): Sporočila ZSSS ob 28. aprilu 2021, mednarodnem delavskem dnevu spomina in žalovanja
21/2021 e-novica ZSSS (30. 4. 2021): Živel praznik dela, 1. in 2. maj 2021!
22/2021 e-novica ZSSS (4. 5. 2021): ETUC za več inšpektorjev za delo in njihovih nadzorov
23/2021 e-novica ZSSS (12. 5. 2021): EU OSHA o antigenskih testih COVID-19 na delovnih mestih
24/2021 e-novica ZSSS (18. 5. 2021): 15. maj 2021 – svetovni dan podnebnih sprememb
25/2021 e-novica ZSSS (19. 5. 2021) : Evropska raziskava 2021 o delovnih razmerah (EWCS)
26/2021 e-novica ZSSS (20. 5. 2021): Več kot 55 delovnih ur na teden dokazano ubija
27/2021 e-novica ZSSS (21. 5. 2021): E-priročnik in e-učbenik PKMO
28/2021 e-novica ZSSS (24. 5. 2021): Poslanski predlog novele ZPIZ-2 za priznanje poklicnih bolezni
29/2021 e-novica ZSSS (3. 6. 2021) : Novi predpisi
30/2021 e-novica ZSSS (4. 6. 2021): Poziv ZSSS delodajalcem, naj zaposlenim omogočijo cepljenje proti COVID-19 na naročeni termin
31/2021 e-novica ZSSS (7. 6. 2021): Prepovedne odločbe inšpekcije dela v 2020
32/2021 e-novica ZSSS (9. 6. 2021): Telesna in duševna izgorelost delavca zaradi algoritmov digitalizacije
33/2021 e-novica ZSSS (14. 6. 2021): Kampanja: Tvoj sindikat zahteva omejitev ročnega premeščanja bremen
34/2021 e-novica ZSSS (16. 6. 2021): E-novica ZSSS 34/2021 (16.6.2021): Konec epidemije in evropsko digitalno covidno potrdilo
35/2021 e-novica ZSSS (18. 6. 2021): Nasveti za delo v času vročinskih valov – projekt Heath shield
36/2021 e-novica ZSSS (24. 6. 2021: O testiranju in cepljenju proti covid-19
37/2021 e-novica ZSSS (28.6.2021): Strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2021-2027
38/2021 e-novica ZSSS (29. 6. 2021: Poročilo o delu Inšpektorata RS za delo za leto 2020
39/2021 e-novica ZSSS (1. 7. 2021): Visoke temperature na delovnem mestu – kdaj poklicati inšpekcijo dela?
40/2021 e-novica ZSSS (7. 7. 2021): Z informiranimi odločitvami do več pokojninskih pravic
41/2021 e-novica ZSSS (15. 7. 2021) : Tvoj sindikat zahteva omejitev ročnega premeščanja bremen – novica
42/2021 e-novica ZSSS (28. 7. 2021): Delodajalec stroška COVID testiranja ne bo smel prevaliti na delavca
43/2021 e-novica ZSSS (11. 8. 2021): IPCC: Globalne temperature že leta 2030 višje za 1,5 stopinje Celzija
44/2021 e-novica ZSSS (18. 8. 2021): Spletni seminar o varovanju zaposlenih v bolnišnicah pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim snovem pri delu
45/2021 e-novica ZSSS (19. 8. 2021): UMAR: Evropski steber socialnih pravic – Slovenija 2000-2020
46/2021 e-novica ZSSS (24. 8. 2021): Mišično-kostna obolenja zaradi sedečega dela in dolgotrajnega stanja na delovnem mestu
47/2021 e-novica ZSSS (26. 8. 2021): Refundacije stroška testiranja za COVID-19 po spremembah, sprejetih 20.8.2021
48/2021 e-novica ZSSS (31. 8. 2021): Vabilo na spletni seminar Varno in zdravo delo na domu, 8. 9. 2021
49/2021 e-novica ZSSS (1. 9. 2021): COVID-19 in dolgotrajni COVID-19 – vrnitev na delo
50/2021 e-novica ZSSS (15. 9. 2021): Test HAG za samotestiranje na covid-19
51/2021 e-novica ZSSS (20. 9. 2021): Evropski teden mobilnosti
52/2021 e-novica ZSSS (22. 9. 2021): Obveznost izpolnjevanja pogojev PCT in sporočanje osebnih podatkov
53/2021 e-novica ZSSS (27. 9. 2021): Osnutek dopolnitev Pravilnika o ročnem premeščanju bremen
54/2021 e-novica ZSSS (29. 9. 2021): Ali velja COVID-19 v EU za poklicno bolezen ali za poškodbo pri delu?
55/2021 e-novica ZSSS (6. 10. 2021): Pripombe ZSSS in SDTS na osnutek novega pravilnika o ročnem premeščanju bremen
56/2021 e-novica ZSSS (21. 10. 2021): Prva najava posveta ZSSS in ETUC: Standardizacija je pomembna tudi za sindikate, 30. 11. 2021
57/2021 e-novica ZSSS (22. 10. 2021): Evropski teden varnosti in zdravja pri delu – 25. do 29. oktober 2021
58/2021 e-novica ZSSS (25. 10. 2021): Spletni seminar Ergonomija na delovnem mestu in staranje zaposlenih, 11. 11. 2021
59/2021 e-novica ZSSS (3. 11. 2021): Vabilo na webinar ZSSS 30. 11. 2021: “Standardizacija – pomembna je tudi za sindikate” 
60/2021 e-novica ZSSS (5. 11. 2021): Okoljski manifest
61/2021 e-novica ZSSS (12. 11. 2021): Točke za udeležbo na webinarju “Standardizacija – pomembna je tudi za sindikate”, 30. 11. 2021
62/2021 e-novica ZSSS (16. 11. 2021): Nagrade Avgusta Kuharja 2021 za izjemne dosežke v stroki varnosti in zdravja pri delu
63/2021 e-novica ZSSS (17. 11. 2021): Pritožba zaradi kršitve Konvencije ILO št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju
64/2021 e-novica ZSSS (19. 11. 2021): E-orodje o nevarnih kemičnih snoveh – Moj kemijski priročnik
65/2021 e-novica ZSSS (24. 11. 2021): Konferenca 1. 12. 2021: Prihodnost je tu: varnost in zdravje pri delu
66/2021 e-novica ZSSS (26. 11. 2021): ZSSS za ratifikacijo konvencije ILO št. 190 o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela
67/2021 e-novica ZSSS (2. 12. 2021): Poročilo o izvedbi webinarja “Standardizacija – pomembna je tudi za sindikate”, 30. 11. 2021
68/2021 e- novica ZSSS (3. 12. 2021): Spremembe in dopolnitve dveh predpisov varnosti in zdravja pri delu
69/2021 e-novica ZSSS (7. 12. 2021): Ustavno sodišče o načinu izpolnjevanja pogoja PCT v organih državne uprave
70/2021 e-novica ZSSS (9. 12. 2021): Kdaj ni potrebno samotestiranje za COVID-19 ob prihodu na delo?
71/2021 e-novica ZSSS (10. 12. 2021): O platformnem delu na 10. 12. 2021, svetovni dan človekovih pravic
72/2021 e-novica ZSSS (17. 12. 2021): Poročamo o delu v 2021 in voščimo: “Zdravo, srčno, srečno in solidarno 2022!”