Seznam e-novic v letu 2021

 

1/2021 e-novica ZSSS: Pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti
2/2021 e-novica ZSSS: Potrebno je tolmačenje o hitrih testih kot ukrepih delodajalca
3/2021 e-novica ZSSS: Spletni seminar Naredimo delo na domu varno in zdravju prijazno / 3. 2. 2021
4/2021 e-novica ZSSS: Ministrstvo o hitrih testih za preprečitev širjenja COVID-19 na delovnih mestih
5/2021 e-novica ZSSS: Javna obravnava novega Zakona o varstvu okolja do 11. 2. 2021
6/2021 e-novica ZSSS: Orodje OiRA za ocenjevanje tveganja za okužbo s COVID-19
7/2021 e-novica ZSSS: Mnenje strokovnih služb ZSSS – testiranje z okužbo Covid-19 pri delodajalcu
8/2021 e-novica ZSSS: Center za zastrupitve je na UKC Ljubljana
9/2021 e-novica ZSSS: Prevaliti strošek testiranja na delavce je nezakonito
10/2021 e-novica ZSSS: Eurofoundova spletna anketa: Življenje, delo in COVID-19
11/2021 e-novica ZSSS: Prevod Evropskih priporočil za diagnosticiranje poklicnih bolezni
12/2021 e- novica ZSSS: Inšpekcija dela poroča o svojem delu v 2020 med epidemijo covid-19
13/2021 e-novica ZSSS: E-učilnica na spletnem orodju PKMO
14/2021 e-novica ZSSS: Ministri napovedujejo Pravilnik o poklicnih boleznih v 2021
15/2021 e-novica ZSSS: Posvet PKMO o promociji zdravja, 21. 4 2021
16/2021 e-novica ZSSS: Nezgode pri delu in druge z delom povezane zdravstvene težave v letu 2020
17/2021 e-novica ZSSS: Natečaj za tekmovanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2020-2022«