Seznam e-novic v letu 2021

 

1/2021 e-novica ZSSS: Pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti
2/2021 e-novica ZSSS: Potrebno je tolmačenje o hitrih testih kot ukrepih delodajalca
3/2021 e-novica ZSSS: Spletni seminar Naredimo delo na domu varno in zdravju prijazno / 3. 2. 2021
4/2021 e-novica ZSSS: Ministrstvo o hitrih testih za preprečitev širjenja COVID-19 na delovnih mestih
5/2021 e-novica ZSSS: Javna obravnava novega Zakona o varstvu okolja do 11. 2. 2021
6/2021 e-novica ZSSS: Orodje OiRA za ocenjevanje tveganja za okužbo s COVID-19
7/2021 e-novica ZSSS: Mnenje strokovnih služb ZSSS – testiranje z okužbo Covid-19 pri delodajalcu
8/2021 e-novica ZSSS: Center za zastrupitve je na UKC Ljubljana
9/2021 e-novica ZSSS: Prevaliti strošek testiranja na delavce je nezakonito
10/2021 e-novica ZSSS: Eurofoundova spletna anketa: Življenje, delo in COVID-19
11/2021 e-novica ZSSS: Prevod Evropskih priporočil za diagnosticiranje poklicnih bolezni
12/2021 e- novica ZSSS: Inšpekcija dela poroča o svojem delu v 2020 med epidemijo covid-19
13/2021 e-novica ZSSS: E-učilnica na spletnem orodju PKMO
14/2021 e-novica ZSSS: Ministri napovedujejo Pravilnik o poklicnih boleznih v 2021
15/2021 e-novica ZSSS: Posvet PKMO o promociji zdravja, 21. 4 2021
16/2021 e-novica ZSSS: Nezgode pri delu in druge z delom povezane zdravstvene težave v letu 2020
17/2021 e-novica ZSSS: Natečaj za tekmovanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2020-2022«
18/2021 e-novica ZSSS: Zaključni simpozij projekta PREMIK, 20. in 21. april 2021
19/2021 e-novica ZSSS: Sporočila evropskih sindikatov ob 28. 4. 2021, Delavskem spominskem dnevu
20/2021 e-novica ZSSS: Sporočila ZSSS ob 28. aprilu 2021, mednarodnem delavskem dnevu spomina in žalovanja
21/2021 e-novica ZSSS (30. 4. 2021): Živel praznik dela, 1. in 2. maj 2021!
22/2021 e-novica ZSSS: ETUC za več inšpektorjev za delo in njihovih nadzorov
23/2021 e-novica ZSSS: EU OSHA o antigenskih testih COVID-19 na delovnih mestih
24/2021 e-novica ZSSS: 15. maj 2021 – svetovni dan podnebnih sprememb
25/2021 e-novica ZSSS (19. 5. 2021) : Evropska raziskava 2021 o delovnih razmerah (EWCS)
26/2021 e-novica ZSSS (20. 5. 2021): Več kot 55 delovnih ur na teden dokazano ubija
27/2021 e-novica ZSSS (21. 5. 2021): E-priročnik in e-učbenik PKMO
28/2021 e-novica ZSSS (24. 5. 2021): Poslanski predlog novele ZPIZ-2 za priznanje poklicnih bolezni
29/2021 e-novica ZSSS (3. 6. 2021) : Novi predpisi
30/2021 e-novica ZSSS (4. 6. 2021): Poziv ZSSS delodajalcem, naj zaposlenim omogočijo cepljenje proti COVID-19 na naročeni termin
31/2021 e-novica ZSSS (7. 6. 2021): Prepovedne odločbe inšpekcije dela v 2020
32/2021 e-novica ZSSS (9. 6. 2021): Telesna in duševna izgorelost delavca zaradi algoritmov digitalizacije
33/2021 e-novica ZSSS (14. 6. 2021): Kampanja: Tvoj sindikat zahteva omejitev ročnega premeščanja bremen
34/2021 e-novica ZSSS (16. 6. 2021): E-novica ZSSS 34/2021 (16.6.2021): Konec epidemije in evropsko digitalno covidno potrdilo
35/2021 e-novica ZSSS (18. 6. 2021): Nasveti za delo v času vročinskih valov – projekt Heath shield
36/2021 e-novica ZSSS (24. 6. 2021: O testiranju in cepljenju proti covid-19
37/2021 e-novica ZSSS (28.6.2021): Strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2021-2027
38/2021 e-novica ZSSS (29. 6. 2021: Poročilo o delu Inšpektorata RS za delo za leto 2020
39/2021 e-novica ZSSS (1. 7. 2021): Visoke temperature na delovnem mestu – kdaj poklicati inšpekcijo dela?
40/2021 e-novica ZSSS (7. 7. 2021): Z informiranimi odločitvami do več pokojninskih pravic
41/2021 e-novica ZSSS (15. 7. 2021) : Tvoj sindikat zahteva omejitev ročnega premeščanja bremen – novica