ABSENTIZEM

Absentizem je začasna odsotnost z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstveno upravičenih razlogov. V enakem pomenu se opisuje tudi z izrazi bolniški stalež, zdravstveni absentizem, bolniški stalež, bolniška odsotnost. Podatki o bolniškem staležu so pomemben vir informacij o zdravstvenem stanju aktivne populacije.

Podatke o absentizmu za posamezno leto zbira in pripravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Dostopni so tukaj.

Odstotek bolniškega staleža v obdobju januar – junij 2017