Nevarne snovi

Skladno z 26. členom ZVZD-1 sme delodajalec dati nevarne kemične snovi v uporabo delavcem le, če so opremljene z varnostnim listom, v katerem je proizvajalec oziroma dobavitelj navedel vse varnostno-tehnične podatke, ki so pomembni za ocenjevanje tveganja pri delu s temi snovmi, in če so zagotovljeni vsi varnostni ukrepi, ki izhajajo iz varnostnega lista. Delodajalec mora zagotoviti varnostni list v slovenskem jeziku in izjemoma v tujem jeziku, v skladu s pogoji, ki jih določa predpis o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij. Delodajalec mora, kadar je to potrebno, zagotoviti prevod varnostnega lista v jezik, ki ga delavec razume.

 

Trajni arhiv dokumentacije v zvezi z uporabo nevarnih snovi obsega kronološki zbir dokumentov glede na datum in verzijo izdaje:

  • Seznam kemičnih snovi, ki so v uporabi pri delodajalcu na posameznih delovnih mestih.
  • Varnostni listi.
  • Navodilo za uporabo nevarne kemične snovi.
  • Kemična ocena tveganja za posamezna delovna mesta.