Nezgode pri delu, kolektivne nezgode, nevarni pojavi, ugotovljene poklicne bolezni ter bolezni povezane z delom in njihovi vzroki

Delodajalec je dolžan v skladu z 41. členom ZVZD-1 in na podlagi Pravilnika o prijavah na področju varnosti in zdravja pri delu  izvajati obvezne prijave nezgod pri delu, kolektivnih nezgod, nevarnih pojavov in poklicnih bolezni.

 

Trajni arhiv dokumentacije v zvezi z nezgodami pri delu, nevarnimi pojavi, poklicnimi boleznimi in boleznimi povezanimi z delom obsega kronološki zbir dokumentov za posamezne primere:

  • Prijava nezgode pri delu, nevarnega pojava ali poklicne bolezni.
  • Poročilo o raziskavi nezgode pri delu.
  • Poročilo o raziskavi nevarnega pojava in ugotovljenih vzrokih za nastanek.
  • Dokumentacija o verifikaciji poklicne bolezni.

 

Primer poklicne bolezni: Melanom