Pregledi in preizkusi osebne varovalne opreme

Delodajalec mora na podlagi 19. člena ZVZD-1 zagotavljati varnost in zdravje pri delu v skladu z Izjavo o varnosti z oceno tveganja zlasti tako, da zagotavlja delavcem osebno varovalno opremo in njeno uporabo, če sredstva za delo in delovno okolje kljub varnostnim ukrepom ne zagotavlja varnosti in zdravja pri delu.

 

Trajni arhiv dokumentacije v zvezi s pregledi in preizkusi osebne varovalne opreme obsega kronološki zbir dokumentov:

  •     Seznam osebne varovalne opreme po delovnih mestih (skladno z oceno tveganja).
  •     Izvaja o skladnosti osebne varovalne opreme, navodila za uporabo proizvajalca v povezavi z dokazili o nakupu predmetne OVO (proizvajalec, vrsta in tip OVO).
  •     Listine o razdelitvi OVO delavcem in zamenjavi OVO.
  •     Periodični rok zamenjave posamezne OVO.
  •     Dokazila o čiščenju in vzdrževanju OVO v skladu z navodili proizvajalca.
  •     Dokazila o teoretičnem in praktičnem usposabljanju delavcev za pravilno uporabo OVO.