Elementi sistema varnosti in zdravja pri delu

Poteka prenova spletne strani. Prosimo za razumevanje in potrpežljivost!

Do potrebnih informacij s klikom na naslednje povezave:

Vloga delodajalca

Vloga delavca

Strokovni delavec za varnost pri delu

Izvajalec medicine dela

Delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu

Sodelovanje delavcev pri upravljanju

Inšpekcija dela

Vloga ministrstev

Socialni dialog

Obvezno zavarovanje

Poklicne bolezni in bolezni v zvezi z delom

Nezgode pri delu / poškodbe pri delu

Ocena tveganja

Preventivni zdravstveni pregledi

Promocija zdravja na delovnem mestu

Varnostni znaki

Prva pomoč

Požarna varnost

Predhodno varstvo

Evropska unija

______________________________________________________

Za več naroči tudi publikacije ZSSS:

PRIROČNIK ZA DELAVSKE ZAUPNIKE ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU: UČINKOVITO OCENJEVANJE TVEGANJA

ŽEPNI PRIROČNIK ZA DELAVSKE ZAUPNIKE ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

UČINKOVITO ZASTOPANJE INTERESOV DELAVCEV ZA VARNO IN ZDRAVO DELO

VOLITVE SVETA DELAVCEV, DELAVSKEGA ZAUPNIKA, DELAVSKEGA ZAUPNIKA ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU, ZAKAJ IZVOLITI, KAKO IZVOLITI, NALOGE IN PRISTOJNOSTI

VLOGA DELAVSKIH PREDSTAVNIKOV PRI OCENJEVANJU TVEGANJA

UČINKOVITO SOUPRAVLJANJE. SVET DELAVCEV IN SINDIKAT: STROKOVNE IN PRAKTIČNE PODLAGE

___________________________________________________________

Usposabljanja za vlogo delavskega zaupnika pri ocenjevanju tveganja

Glej Sindikalna akademija ZSSS

___________________________________________________________