Usposabljanje za varno delo v času dopusta

 

Vprašanje: Delavka se v prvi polovici leta vrača na delo po daljši porodniški odsotnosti. Pred vrnitvijo je sklenila še izkoristiti preostale dneve dopusta iz preteklega leta. Delodajalec pa jo je pozval, naj se pred iztekom dopusta udeleži enodnevnega usposabljanja za varno delo, da bo lahko takoj po vrnitvi na delovno mesto začela opravljati delo na svojem delovnem mestu. Če se ga ne bo, ji delodajalec ne bo dovolil, da delo opravlja in bo morala na dopustu za tekoče leto počakati na naslednji termin usposabljanja. Delavka sprašuje, ali je tako usposabljanje res lahko pogoj za opravljanje dela, saj ga je pred porodniškim dopustom opravljala že več let.

Odgovor MDDSZ: Iz ZVZD-1 izhaja, da mora delodajalec delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega razmerja, pred razporeditvijo na drugo delo, pred uvajanjem nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu. Usposabljanje mora biti prilagojeno posebnostim delovnega mesta in se izvaja po programu, ki ga mora delodajalec po potrebi obnavljati in katerega vsebino mora spreminjati glede na nove oblike in vrste nevarnosti. Usposobljenost za varno delo preverja delodajalec na delovnem mestu. Delodajalec določi obvezne občasne preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo za delavce, ki delajo na delovnem mestu, na katerem iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nezgode in poklicne bolezni ter za delavce, ki delajo na delovnih mestih, na katerih so nezgode pri delu in poklicne bolezni pogostejše. Rok za občasne preizkuse iz prejšnjega odstavka ne sme biti daljši od dveh let. V kolikor je za delavko potekel rok določen za obdobno usposabljanje, ga bo morala delavka opraviti pred nastopom dela. Ukrep ne sme finančno bremeniti delavke, zato ji bo moral, v kolikor se bi delavka udeležila usposabljanja v svojem prostem času, kompenzirati ta čas, kot tudi povrniti stroške prihoda.