Arhiv stališč ZSSS na področju varnosti in zdravja pri delu od 2017 dalje

OPOZORILA:

  1. Priporočamo iskanje po ključnih besedah.
  2. Glej tudi pozive ZSSS ob 24. aprilu, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu oziroma mednarodnem delavskem dnevu spomina od 2006 dalje na tej povezavi
  3. Glej tudi poročila s kongresov ZSSS po 1990 o opravljenem delu na tej povezavi

 

 

 

Datum sprejetega stališča Stališče e-novica ZSSS Povezane informacije Ključne besede
10.5.2024 Pripombe ZSSS na predlog Zakona o digitalizaciji, ki je bil v javni obravnavi do 12. 5. 2024, na tej povezavi

 

    zdravje pri delu, statistika, poklicne bolezni
28. 4. 2024 Pozivi ZSSS na 28. april 2024, mednarodni delavski spominski dan in svetovni dan varnosti pri delu, na tej povezavi  27/2024   kampanja, 28. april, digitalizacija informacijskega sistema VZD, ocena tveganja, poklicne bolezni, klimatske spremembe, vročinski val

 

25.3.2024 Pripombe ZSSS na poročilo ISS za 2023 na letno poročilo interdisciplinarne skupine strokovnjakov za ugotavljanje poklicnih bolezni o izvajanju Pravilnika o poklicnih boleznih za leto 2023 (Poročilo za leto 2023, 14. 3. 2024)

 

     letno poročilo, poklicne bolezni, pripombe ZSSS
19.3.2024 Pobuda za mejne vrednosti za za svinec in njegove anorganske spojine ter za diizocianate, na tej povezavi

 

    mejne vrednosti,  svinec in njegove anorganske spojine ter diizocianati, pobuda, nevarne snovi
8.3.2024 Poziv ministrici za zdravje naj Slovenija glasuje za amandmaje ILO na predlog dogovora WHO o pandemijah marca in maja 2024, na tej povezavi

 

    WHO, pandemija, biološke obremenitve, pobude
8.3.2024 Ob 8. marcu 2024, mednarodnem dnevu žensk je ZSSS znova pozvala Vlado RS in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti k ratifikaciji Konvencije ILO št. 190 o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela, na tej povezavi

 

16/2024 66/2021

35/2019

72/2020

ILO, konvencija št. 190, nasilje, nadlegovanje, pobuda
7.3.2024 Dopis L. Böhm v vlogi predsednice Sveta MDDSZ za varnost in zdravje pri delu na Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in inovacije za vzpostavitev raziskovalnega področja varnosti in zdravja pri delu, na tej povezavi

 

    Raziskovanje VZD
12.2.2024 Dopis L. Böhm v vlogi predsednice Sveta MDDSZ za varnost in zdravje pri delu na Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in inovacije za ukrepanje za izboljšanje vpisa na študijski program Tehniška varnost, FKKT, Univerza v Ljubljani, na tej povezavi

 

    Študijski program Tehniška varnost, FKKT Univerza v Ljubljani
23.1.2024 Predlogi za sprejem novih mejnih vrednosti poklicne izpostavljenosti na tej povezavi

 

    mejna vrednost, kemična varnost 
22.1.2024 Predlogi za dopolnitev predloga Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem pri delu, na tej povezavi

 

  karcinogeni, mutageni, reprotoksini, predpis
26.11.2023 Predlogi ZSSS za dopolnitev predloga 3. Akcijskega načrta za izvajanje resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018-2027 v obdobju 2024-2027, na tej povezavi

 

  strategija, predpisi, predlogi ZSSS, ZVZD-1
8. 11. 2023 Pobuda ZSSS za ratifikacijo konvencije ILO št. 191 o varnem in zdravem delovnem okolju in odgovor Vlade RS

In minister za delo sprejel pobudo za ratifikacijo, MDDSZ začelo aktivnosti za ratifikacijo

 

47/2023   ILO konvencija
5.7.2023 Ustna pobuda Lučke Böhm na 15. seji Sveta MDDSZ za varnost in zdravje pri delu (pod točko razno) za sprejem predpisa, ki naj ureja delo na prostem v času vročinskega vala. Pobuda je bila sprejeta ustno.

 

  predlog, vročina, delo na prostem, vročinski val
26.4.2023 Pobuda ministru za delo Luki Mescu za mejno vrednost poklicne izpostavljenosti azbestu 0,001 vlakna/cm3, na tej povezavi

 

16/2023   predlog, azbest, mejna vrednost
16. 4. 2023 Pobuda razširjenemu strokovnemu kolegiju za medicino dela na MZ naj na seznam poklicnih bolezni uvrsti tudi posttravmatski stresno motnjo, na tej povezavi in odgovor RSK MDPŠ na tej povezavi 11/2019 Predlog, poklicne bolezni, posttravmatska stresna motnja, pobuda
15. 3. 2023 Pobuda za dopolnitev Priloge 1 Pravilnika o poklicnih boleznih – poklicni rak kože zaradi UV sevanja pri delu na prostem, na tej povezavi in odgovor RSK MDPŠ na tej povezavi

 

    Pravilnik o poklicnih boleznih, UV, poklicni rak, pobuda
22.11.2022 Pobuda za dopolnitev predpisov glede vloge inšpekcije za okolje v primeru Seveso nesreč, 22. 11. 2022, na tej povezavi

 

    Seveso, pobuda, nezgoda pri delu, okolje
7.10.2022 Poziv inšpekcijskim službam ob 7. 10. 2022, svetovnem dnevu dostojnega dela, naj v primeru industrijskih nesreč, kjer se vsa krivda pripisuje človeški napaki smrtno ponesrečenih delavcev, raziščejo organizacijske vzroke za kolektivne nezgode pri delu s smrtnim izidom, odredijo dopolnitev varnostnih protokolov in podajo predloge za dopolnitev predpisov, na tej povezavi.

 

49/2022 21/2022 Nezgode pri delu, dostojno delo, inšpekcija
4. 10. 2022 PROGRAMSKE USMERITVE

ZVEZE SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE

2022–2027 (8. poglavje), 9. kongres ZSSS, 4. 10. 2022, na tej povezavi

 

Kongres, usmeritve, ZSSS
3. 8. 2022 Dopolnitev pobude ZSSS o najvišji in najnižji temperaturi pri delu z dne 7. 7. 2022 in obvestilo o pobudi ETUC za direktivo EU o najvišji temperaturi na tej povezavi in delni odgovor MDDSZ na tej povezavi.

 

Vročina, mraz, pobuda, pravilnik, MDDSZ
25. 7. 2022 Podnebna kriza zahteva zakon EU o najvišjih delovnih temperaturah, izjava za javnost ETUC, na tej povezavi

 

38/2022 Kampanja ETUC ETUC za zaščito delavcev pred visokimi temperaturami – Varnost in zdravje pri delu (zssszaupnikvzd.si)

 

Vročina, nezgode pri delu, ETUC, kampanja, direktiva
7. 7. 2022 Pobuda za dopolnitev Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih – zagotavljanje temperaturnega udobja, na tej povezavi

 

Vročina, temperaturno udobje, Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih, UV, pobuda

 

5. 7. 2022 Anketa ETUC o nezgodah pri delu zaradi ekstremnih temperatur in odgovor IRSD 22. 7. 2022 na tej povezavi 38/2022 Kampanja ETUC ETUC za zaščito delavcev pred visokimi temperaturami – Varnost in zdravje pri delu (zssszaupnikvzd.si) Vročina, nezgode pri delu, ETUC, kampanja
10. 6. 2022 Pobuda na IRSD za nadzor izvajanja nove mejne vrednosti za kremenčev prah, ki se vdihuje na tej povezavi in odgovor IRSD da bodo nadzore izvajali jeseni 2022 na tej povezavi

 

Mejna vrednost, kremen, IRSD, pobuda
7. 6. 2022 Poziv za zaščito delavcev v času vročinskih valov, na tej povezavi in odgovor MDDSZ z dne 10. 7. 2022, da so predpisi ustrezni na tej povezavi in odgovor IRSD z dne 27. 7. 2022 na tej povezavi ter poziv IRSD delodajalcem na tej povezavi

 

 

Vročina na delovnem mestu, pobuda, MDDSZ
28. 4. 2022 Sporočila ZSSS ob 28. aprilu 2022 na tej povezavi 19/2022 18/2022 28. april, statistika, Pravilnik o poklicnih boleznih, pravilnik o ročnem premeščanju bremen, poklicno zavarovanje, inšpekcijski nadzor

 

25. 4. 2022 Poziv predsednice ZSSS vladi, da sledi manifestu ETUC  za nič smrti na delovnem mestu na tej povezavi

 

18/2022 19/2022 28. april, ETUC
25. 1. 2022  ZSSS proti obveznemu cepljenju brez zakonske podlage na tej povezavi

 

3/2022 COVID-19, obvezno cepljenje
9. 12. 2021 Mnenje strokovne službe ZSSS »Kdaj ni potrebno samotestiranje za COVID-19 ob prihodu na delo« na tej povezavi

 

70/2021 COVID-19, mnenje
25. 11. 2021 Poziv k ratifikaciji Konvencije ILO št. 190 o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela na tej povezavi; odgovor MDDSZ na tej povezavi

 

66/2021 35/2019

72/2020

ILO, C190, nasilje in nadlegovanje, psiho-socialne obremenitve
17. 11. 2021 Pritožba ZSSS na ILO zaradi kršitve Konvencije ILO št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju na tej povezavi z obrazcem prijave na tej povezavi

 

Vabilo MDDSZ na pogovor o aktivnostih MDDDSZ in MZ, 7. 11. 2022, na tej povezavi

 

63/2021 15/2022 Poklicne bolezni, Pravilnik o poklicnih boleznih ILO
16. 11. 2021 Resolucija ZSSS »Za poštene delovne pogoje v platformnem gospodarstvu« na tej povezavi

 

71/2021 platformno delo, predsedstvo
6. 10. 2021 Pripombe ZSSS na osnutek akcijskega načrta 2021-2023 za izvajanje strategije VZD 2018-2017 na tej povezavi 7/2018

2/2019

32/2018

11/2022

 

Strategija, 2021-2023, 2018-2027
20. 9. 2021 Mnenje strokovne službe ZSSS »Obveznost izpolnjevanja PCT pogojev in sporočanje osebnih podatkov« na tej povezavi

 

52/2021 COVID-19, obvezno testiranje
26. 7. 2021 Mnenje strokovne službe ZSSS Delodajalec stroška COVID testiranja ne bo smel prevaliti na delavca« na tej povezavi

 

42/2021 47/2021

 

COVID-19
14. 6. 2021 Poziv za spremembe in dopolnitve Pravilnika o zagotavljanju VZD pri ročnem premeščanju bremen na tej povezavi in predlog sprememb na tej povezavi 33/2021 kampanja

33/2021

41/2021

53/2021

55/2021

57/2021

20/2022

19/2022

 

Pravilnik o ročnem premeščanju bremen
3. 6. 2021 Poziv ZSSS delodajalcem, naj zaposlenim omogočijo cepljenje proti COVID-19 na naročeni termin na tej povezavi

 

30/2021 COVID-19
28. 4. 2021 Sporočila ZSSS ob 28. aprilu, mednarodnem delavskem dnevu na tej povezavi

 

20/2021 28. april, statistika, medicina dela, delo na daljavo, digitalizacija evidenc, Pravilnik o poklicnih boleznih
6. 4. 2021 Stališča predsedstva ZSSS do revizije seznama delovnih mest s poklicnim zavarovanjem na tej povezavi

 

Poklicno zavarovanje
11. 2. 2021 Skupna izjava sindikalnih central »Prevaliti strošek testiranja na delavca je nezakonito«

 

9/2021 COVID-19, sindikalne centrale
2. 2. 2021 Mnenje o uvedbi obveznega testiranja na okužbo COVID-19 na ravni delodajalca na tej povezavi

 

7/2021 COVID-19
6. 1. 2021 Poziv za tolmačenje ZVZD-1 glede delodajalčevih invazivnih ukrepov VZD na tej povezavi

 

2/2021 4/2021, 7/2021 COVID-19
10. 12. 2020 Poziv poslancem ob dnevu človekovih pravic na tej povezavi

 

COVID-19
3. 11. 2020 Stališča ZSSS in ETUC do 4. revizije direktive 2004/37/ES na tej povezavi 66/2020 53/2020

11/2022

2004/37/ES, benzen, akrilonitril, nikljeve spojine, poklicne bolezni, mejne vrednosti, evro-poslanci, reprotoksini

 

27. 10. 2020 Poziv predsednice ZSSS delodajalcem, naj  omogočijo delo od doma, kjer to omogoča narava dela na tej povezavi

 

62/2020 40/2020 COVID-19, delo od doma, delo na daljavo
13. 10. 2020 ZSSS se pridruži zahtevam ETUC za direktivo EU o obvladovanju psihosocialnih obremenitev na delovnem mestu

 

56/2020 ETUC direktiva, psiho-socialne obremenitve, stres
5. 10. 2020 Pobuda za dopolnitev predpisov na tej povezavi

 

55/2020 ZVZD-1, ocena tveganja
13. 9. 2020 Poziv ZSSS za mejno vrednost za izpušne pline dizelskih motorjev na tej povezavi

 

50/2020 Mejne vrednosti, dizel
10. 6. 2020 Državni svetniki iz ZSSS so so-pripravili predlog 1. člena zakona o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki ga je v zakonodajno proceduro (pod EPA 1208-VIII) vložil Državni svet. Predlog je bil 22. 9. 2021 v Državnem zboru RS potrjen v obliki novele ZZVZZ-P, a brez 1. člena. Člen 1 naj bi določal pravno podlago za financiranje preventivnih programov ohranjanja poklicnega zdravja in promocije zdravja na delovnem mestu in s tem posledično preprečevanja delovne invalidnosti iz sredstev za izvajanje preventivnih projektnih programov ohranjanja poklicnega zdravja in promocije zdravja na delovnem mestu. Skladno s predlagano ureditvijo se bi te programe lahko financiralo iz sredstev zbranih s posebno prispevno stopnjo delodajalca 0,53 % iz zavarovanja za vse pravice za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ki se plačuje na podlagi 1. točke 12. člena ZPSV. Predlog zakona na tej povezavi

Glej revizijsko poročilo Računskega sodišča o

pravilnosti poslovanja ZZZS v letu 2015 na tej povezavi

Glej tudi pobudi L. Böhm 12. 5. 2017 in  1. 9. 2017.

Glej tudi sklep skupščine ZZZS z dne 27. 9. 2022 za spremembo ZZVZZ, na tej povezavi

 

Glej tudi sklep ESS na 341. seji z dne 14. 10. 2022, na tej povezavi

projekt, promocija zdravja, zdravstveno zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ZZZS; pravna podlaga za projekte promocije zdravja, ZZVZZ
9. 6. 2020 Predsedstvo ZSSS predlaga, naj medicina dela postane javna služba na tej povezavi in analiza delovanja medicine dela v prvem valu epidemije COVID-19 na tej povezavi

 

38/2020 Medicina dela, ZVZD-1, Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih, pravilnik o poklicnih boleznih, digitalizacija, evidenca, COVID-19, poklicne bolezni (dizel, posttravmatska motnja), predsedstvo ZSSS
6. 5. 2020 Poziv predstavnikom slovenske vlade v organih EU, naj glasujejo za klasifikacijo koronavirusa SARS-CoV-2 v prilogi III direktive 2000/54/ES v 4. rizično skupino na tej povezavi na tej povezavi

 

30/2020 33/2020, 41/2020 COVID-19, 2000/54/ES, EU, Milan Brglez, evro-poslanec
24. 4. 2020 Sporočila ZSSS ob mednarodnem delavskem spominskem dnevu 28. aprila 2020 na tej povezavi 26/2020 25/2022,

14/2021

28/2021

28 april, statistika, poklicne bolezni, medicina dela, ZZVZZ, diferencirana prispevna stopnja ZZVZZ, pravilnik o poklicnih boleznih, seznam poklicnih bolezni (dizel, radon, posttravmatska stresna motnja, COVID-19, mejne vrednosti), medicina dela, pravilnik o zdravstvenih pregledih, promocija zdravja, bolečina v hrbtu, medicina dela na MZ, digitalizacija podatkov, ZVZD-1, diferencirana prispevna stopnja ZPIZ-2, elektronska prijava nezgod pri delu

 

21. 3. 2020 Poziv predsednice ZSSS ministru za zdravje, naj bo COVID-19 poklicna bolezen na tej povezavi 18/2020 22/2020, 23/2022,

54/2021

23/2022

 

COVID-19, poklicne bolezni
19. 3. 2020 Poziv predsednice ZSSS k aktivnejši vlogi medicine dela v prvem valu epidemije COVID-19 na tej povezavi

 

15/2020 COVID-19, medicina dela
17. 3. 2020 Poziv predsednice ZSS vladi in ministrstvoma, ali je delo v času epidemije varno na tej povezavi

 

COVID-19
16. 3. 2020 Poziv predsednice ZSSS za omejitev prihajanja na delo v razmerah epidemije na tej povezavi

 

COVID-19, delo od doma, delo na daljavo
6. 1. 2020 Pobuda za vzpostavitev on-line nacionalne digitalizirane evidence podatkov o varnosti in zdravju pri delu, na tej povezavi

 

22. 10. 2019 Stališča ETUC glede nove strategije EU za VZD na tej povezavi

 

58/2019 ETUC, strategija, EU
10. 9. 2019 Stališča predsedstva ZSSS »Sindikati in podnebne spremembe – Na mrtvem planetu ni delovnih mest« na tej povezavi

 

45/2019 Vročina, podnebne spremembe
21. 5. 2019 Programske usmeritve 14. kongresa ETUC

 

26/2019 ETUC
26. 4. 2019 Sporočila ZSSS na 28. april 2019 na tej povezavi 21/2019 28. april, statistika, poklicne bolezni, pravilnik o poklicnih boleznih, seznam poklicnih bolezni, dizel, radon, posttravmatska motnja mejne vrednosti, medicina dela, pravilnik o preventivnih pregledih, promocija zdravja, bolečine v hrbtu, delovna mesta na MZ, volitve EU

 

27. 2.. 2019 ZSSS ministru za zdravje predlaga dopolnitev seznama poklicnih bolezni na tej povezavi 11/2019 Glej prispevek na datum 16. 4. 2023 Seznam poklicnih bolezni, dizel, radon, posttravmatska stresna motnja, mejna vrednost, Pravilnik o poklicnih boleznih

 

16. 1. 2019 Tiskovna konferenca ZSSS: prioriteta v 2019 so poklicne bolezni

 

3/2019 Poklicne bolezni
18. 12. 2018 Resolucija ETUC o potrebni dejavnosti na ravni EU za zaščito delavcev pred visokimi temperaturami na tej povezavi

 

38/2022

48/2019

 

kampanja

50/2018

ETUC, vročina, podnebne spremembe
12. 10. 2018 Javni poziv ministru za zdravje Samu Fakinu, naj že v letu 2018 izda Pravilnik o poklicnih boleznih na tej povezavi

 

63/2018 11/2021 Pravilnik o poklicnih boleznih
5. 10. 2018 ZSSS pozvala stalno predstavništvo RS pri EU naj glasuje za mejno vrednost za hlape dizelskih motorjev, na tej povezavi

 

48/2018 kampanja EU, mejne vrednosti, dizel, 2004/37/ES
25. 6. 2018 Resolucija ETUC o aktivnostih za obvladovanje stresa in odpravo psihosocialnih tveganj na delovnem mestu – uvrstimo direktivo na dnevni red, na tej povezavi

 

45/2018 ETUC, direktiva, psihosocialna tveganja, stres
4. 6. 2018 Predlogi ZSSS za akcijski načrt 2018-2020 za izvajanje strategije 2018-2027  na tej povezavi 32/2018 7/2018

2/2019

11/2022

Strategija, 2018-2020, 2018-2027, pravilnik o slikovnem zaslonu, pravilnik o ročnem premeščanju bremen, vročina na delovnem mestu, pravilnik o VZD na delovnih mestih, hrup, vibracije, strokovni delavec, nevarne snovi, karcinogeni, mutageni, azbest, reprotoksini, register, biološki monitoring, digitalizacija evidenc, IRSD, Zbornica VZD, pravilnik o poklicnih boleznih, verifikacija poklicnih bolezni, poklicne bolezni, kampanje, pravilnik o preventivnih pregledih, medicina dela, mišično kostna obolenja, duševne bolezni,netipične oblike dela, starost, diferencirana prispevna stopnja, raziskave, psiho-socialne obremenitve, promocija zdravja,prekerne oblike dela, statistika, delavski zaupniki VZD

 

23. 4. 2018 Sporočila ZSSS ob 28. aprilu 2018 na tej povezavi 21/2018 28. april, statistika, medicina dela, diferencirana prispevna stopnja, pravilnik o poklicnih boleznih, seznam poklicnih bolezni

 

19. 4. 2018 Stališča na osnutek Pravilnika o poklicnih boleznih na tej povezavi, predlog pravilnika v javni razpravi na tej povezavi

 

16/2018 Pravilnik o poklicnih boleznih
16. 3. 2018 Poziv ministrici za zdravje, naj kljub odstopu vlade izda Pravilnik o poklicnih boleznih na tej povezavi

 

13/2018 16/2018 Pravilnik o poklicnih boleznih
23. 1. 2018 Stališča predsedstva ZSSS k predlogu ZZVZZ-1 (stališča glede zavarovanja za poklicno zavarovanje) na tej povezavi

 

6/2018 Predsedstvo, ZZVZZ-1, diferencirana prispevna stopnja, obvezno zavarovanje za poklicna tveganja, pravna podlaga za projekte promocije zdravja
10. 1. 2018 Poziv ZSSS za posodobitev predpisov na področju zaščite delavcev pred karcinogeni in drugimi nevarnimi kemikalijami na tej povezavi 3/2018 2004/37/ES, nevarne snovi, karcinogeni, mutageni, vdihljivi kremen, krom, lesni prah butadien, reprotoksini, pravilnik o preventivnih pregledih, inšpekcijski nadzor

 

25. 10. 2017 Pripombe ZSSS na osnutek strategije VZD »Premik naprej – Dvig ravni kulture preventive v delovnem okolju«, 2018-2017 na tej povezavi

 

7/2018 2/2019

11/2022

19/2018

Strategija, 2018-2027
24. 10. 2017 Pisne pripombe ZSSS na osnutek Pravilnika o poklicnih boleznih, seja ESS 20. 10. 2017 na tej povezavi

 

Pravilnik o poklicnih boleznih
4. 10. 2017 8. Kongres ZSSS

Programske usmeritve 2017-2022 na tej povezavi; poročilo 2012-2017 na tej povezavi

 

kongres
1. 9. 2017 Pobuda Skupščini ZZZS za dopolnitev ZZVZZ po hitrem postopku, na tej povezavi

Sklep skupščine ZZZS 11. okt 2017 na tej povezavi in odgovor Ministrstva za zdravje z dne 15. 3. 2018 na tej povezavi.

Glej tudi pobudo 10. 6. 2020.

 

projekt, promocija zdravja, zdravstveno zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ZZZS; pravna podlaga za projekte promocije zdravja, ZZVZZ
13. 6. 2017 Pobuda za dopolnitev pravilnika za zaščito delavcev pred UV žarki na tej povezavi; Odgovor MDDSZ Vročina, temperatura, UV žarki
12.5.2017 Pobuda L. Böhm za pravno podlago v predlogu ZZVZZ-1, da se sme del sredstev, zbranih s prispevno stopnjo za zdravstveno zavarovanje poškodb pri delu in poklicnih bolezni v takrat obravnavanem predlogu novega ZZVZZ-1 s finančnim načrtom ZZZS z javnim razpisom nameniti za preventivne programe ohranjanja poklicnega zdravja in promocijo zdravja na delovnem mestu;  na tej povezavi projekt, promocija zdravja, zdravstveno zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ZZZS; pravna podlaga za projekte promocije zdravja, ZZVZZ