Standardi ILO o varnosti in zdravju pri delu

Glej tudi ILO / MOD – Mednarodna organizacija dela


Deklaracija o temeljnih načelih in pravicah iz dela iz leta 1998 (v angleščini) in neuradni prevod ključnega dela deklaracije, da je temeljna delavska pravica tudi pravica do zdravega in varnega delovnega okolja na tej povezavi

V angleščini gradivo “Vključitev varnega in zdravega delovnega okolja v ILO temeljna načela in pravice iz dela”, 110. zasedanje Mednarodne konference dela, 2022, na tej povezavi

Konvencija št. 191 o spremembah standardov zaradi priznanja varnega in zdravega delovnega okolja za temeljno načelo, ki jo je sprejela konferenca na svojem 111. zasedanju, Ženeva, 12. junij 2023

Priporočilo št. 207 o spremembah standardov zaradi priznanja varnega in zdravega delovnega okolja za temeljno načelo, ki ga je sprejela konferenca na svojem 111. zasedanju, Ženeva, 12. junij 2023

Poročilo o sprejetih instrumentih ter resolucijah Mednarodne organizacije dela ILO tekom 111. zasedanja Mednarodne konference dela, junij 2023

 


Konvencije Mednarodne organizacije za delo (ILO) s področja varnosti in zdravja pri delu, ki jih je ratificirala Slovenija

Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij UNESCO, mednarodnih večstranskih pogodb o zračnem prometu, konvencij mednarodne organizacije dela, konvencij mednarodne pomorske organizacije, carinskih konvencij in nekaterih drugih mednarodnih večstranskih pogodb, 1992 (slovenska verzija)

Priporočeni ILO seznam poklicnih bolezni iz leta 2010, (v angleščini)

___________________________________________________________________________________________

Rotterdamska konvencija o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za nekatere nevarne  kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini, ratificirana in velja od 24. 2. 2004