DOMOV        ZSSS        SINDEKS

EVIDENCA KOLEKTIVNIH POGODB

Na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/2006), ki je začel veljati 6. 5. 2006, se kolektivne pogodbe, sklenjene za območje države, vpisujejo v evidenco kolektivnih pogodb, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za delo:

Evidenca kolektivnih pogodb

 

Loading...