Smernice – izbor

 

Praktične smernice za ocenjevanje tveganj telesnih obremenitev po metodah ključnih kazalnikov, 17. 4. 2024

Smernice informacijskega pooblaščenca – Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih

Smernice promocije zdravja na delovnem mestu

Smernice zdravega prehranjevanja delavcev v delovnih organizacijah

Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja delavcev v delovnih organizacijah

Neobvezna navodila dobrega ravnanja za izvajanje Direktive 2001/45/ES (delo na višini)

Nezavezujoči priročnik o dobrih praksah za izvajanje Direktive 2013/35/EU (elektromagnetna polja)

Nezavezujoči vodič o dobrih praksah za izvajanje Direktive 92/57/EEC (premična gradbišča)

Nezavezujoči vodič o dobrih praksah za izvajanje Direktive 2002/44/EC (vibracije pri delu)

Praktične smernice za merilne metode za določanje koncentracij nevarnih kemičnih snovi v zraku na delovnem mestu

Praktične nezavezujoče smernice o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim dejavnikom pri delu

Praktične smernice za varovanje delavcev pred hrupom na glasbenem in razvedrilnem področju

Moj kemijski vodnik – Priporočila