DOMOV        ZSSS        SINDEKS

Kaj je standard?

Standard je dokument, ki nastane s konsenzom in ga odobri priznani organ in ki določa pravila, smernice ali značilnosti za dejavnosti ali njihove rezultate ter je namenjen za občo in večkratno uporabo in usmerjen v doseganje optimalne stopnje urejenosti na danem področju. Standardi naj bi temeljili na priznanih rezultatih znanosti, tehnike in izkušenj z namenom doseganja optimalnih koristi za skupnost (SIST EN 45020:2007, 3.2) Citirano po: http://www.sist.si/kaj-je-standard.html

Standardi so pomembni tudi za delavce! Tukaj si preberi zakaj.

Najpomembnejši standardi na področju varnosti in zdravja pri delu:

Novi mednarodni standard upravljanja z varnostjo in zdravjem pri delu – ISO 45001
Loading...